Werkgever moet meewerken aan delen vakantie

18 juli 2016 Door redactie

Als werknemers onderling besluiten dat ze één of meer vakantiedagen willen delen, hebben ze daarvoor de medewerking van uw organisatie nodig. Hoe zit dat precies?

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid liet onlangs weten dat de Rijksoverheid een proef start waarbij werknemers hun bovenwettelijke vakantiedagen met een collega kunnen delen. In de wet is het al toegestaan om afstand te doen van vakantiedagen als daar geen vergoeding tegenover staat. Dit levert wel een vreemde situatie op: werknemers kunnen onderling besluiten om een aantal vakantiedagen over te dragen, maar om dit netjes te regelen, moet de werkgever hier ook bij betrokken worden.

Bepalingen in driepartijenovereenkomst

Er moet dan een driepartijenovereenkomst komen waarin staat dat:

 • de overeenkomst op initiatief van de uitdelende werknemer tot stand is gekomen;
 • de werknemer zonder geldelijke vergoeding een bepaald aantal vakantiedagen overdraagt aan een andere werknemer;
 • uw organisatie hieraan meewerkt.

Invulling proef overheid nog onduidelijk

Hoe de overheid de proef met het delen van vakantiedagen gaat toepassen, is nog niet duidelijk. Het kan gaan om de overdracht van een aantal vakantiedagen of van de waarde van die dagen.

Bijlagen bij dit bericht

Gerelateerd aan dit nieuwsartikel

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

 • Opname van vakantiedagen
  • Videocollege 9 minuten

  In deze korte cursus leert u wat het onderscheid is tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen en wat dit betekent voor uw administratie. Daarbij wordt dieper ingegaan op de...

 • Uitdiensttreding van werknemers
  • Videocollege 7 minuten

  In de cursus Uitdiensttreding van werknemers staan de financiële en fiscale kant van het einde van een dienstverband centraal. Er komt namelijk meer kijken bij een eindafrekening...

Heeft u een vraag over Vakantiedagen?

Elke Schulting

Adviseur Belonen en Organisatie-ontwerp

STYR & company
Adviseur is nu beschikbaar