Kamer van Koophandel

Ondernemers kunnen met al hun ondernemersvragen terecht bij één van de kantoren van de Kamer van Koophandel (KvK). Die vragen kunnen gaan over het starten van een bedrijf, internationale handel, wet- en regelgeving, innovatie of een bedrijfsovername. Daarnaast organiseert de KvK regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten over ondernemerskwesties.

Kamer van Koophandel beheert Handelsregister

De Kamer van Koophandel beheert het Handelsregister. Dit is de basisregistratie waarin alle bedrijven en rechtspersonen ingeschreven staan. Alle andere organisaties die deelnemen aan het economisch verkeer staan ook in dit register. Zo kunt u in het Handelsregister zien met wie u te maken heeft als u zakendoet met een onderneming, wie tekeningsbevoegd is en of er misschien sprake is van een faillissement.

 

 

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Juist invullen van de KvK online service

Kamer van Koophandel Publicatiedatum 31-07-2019

Micro-, kleine ondernemingen en middelgrote ondernemingen moeten hun jaarrekening en de bijbehorende jaarstukken digitaal deponeren bij het handelsregister van de Kamer...

Vraag en antwoord

Wat is het nut van een g-rekening?
Leent uw organisatie personeel in, bijvoorbeeld via een uitzend- of detacheringsbureau, dan kunt u te maken krijgen met inlenersaansprakelijkheid. De Belastingdienst kan uw organisatie dan hoofdelijk aansprakelijk stellen als de uitlener voor de ingeleende krachten niet aan zijn afdrachtverplichtingen... Lees het hele antwoord