OR gemeente Almelo gaat in beroep bij Ondernemingskamer

De ondernemingsraad (OR) van de gemeente Almelo stapt naar de Ondernemingskamer (OK). De OR mist uitleg over waarom de gemeente het formatieplan doorzet. In een eerder stadium kon de OR geen ondersteunend advies uitbrengen over dit plan, omdat de onderbouwing ervan miste.

3 december 2018 | Door redactie

De gemeente Almelo is al vanaf maart 2018 bezig met een ambtelijke reorganisatie. Het formatieplan is onderdeel van deze reorganisatie. In het formatieplan heeft de gemeente een herverdeling van werknemers gemaakt. Door de herverdeling kunnen werknemers een andere leidinggevende krijgen. Er vallen echter geen ontslagen. De OR heeft in zijn advies bezwaar gemaakt tegen het formatieplan. De bestuurder zet dit plan toch door. De OR eist nu motivering van de bestuurder waarom hij afwijkt van het OR-advies.

Bestuurder moet OR meedelen waarom hij afwijkt van advies

De OR heeft adviesrecht over een belangrijke wijziging in de organisatie (artikel 25, lid 1e van de Wet op de ondernemingsraden (WOR)). De bestuurder legt het voorgenomen besluit schriftelijk aan de OR voor, op een zodanig tijdstip dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit (artikel 25, lid 2 WOR). Bij het vragen van advies geeft de bestuurder een overzicht van de beweegredenen voor het besluit (artikel 25, lid 3 WOR). De bestuurder moet de OR zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte brengen van een besluit. Als hij daarbij afwijkt van het OR-advies, moet hij dat ook schriftelijk onderbouwen (artikel 25, lid 5 WOR). De OR moet goed nadenken over de manier waarop hij advies uitbrengt. Als de OR een advies geeft dat goed in elkaar zit en slim onderbouwd is (tool), kan de bestuurder er niet omheen om zijn besluit goed te motiveren, als hij het toch doorzet.

Goede relatie met bestuur is van belang

Krijgt een OR onvoldoende informatie van de bestuurder, dan is het zaak om die informatie alsnog op te vragen. Hiervoor kan de OR gebruikmaken van het initiatiefrecht dat is geregeld in artikel 23, lid 2 WOR. Acht de OR het noodzakelijk om naar de OK te stappen, dan kan dit de relatie met de bestuurder onder druk zetten. Het is daarom van belang dat de OR en de bestuurder met elkaar in overleg (tool) blijven. Als de verhouding met de bestuurder toch verslechtert, kan de OR een oplossing zoeken om hiermee om te gaan (tool).

Bijlagen bij dit bericht

Informatierecht van de OR
E-learning | VideoCollege 12 minuten