Akkoord OR met sociaal plan altijd bindend?

28 februari 2014 | Door redactie

Als u als werkgever in verband met een reorganisatie een sociaal plan afspreekt met de ondernemingsraad (OR) van uw bv, bent u niet per definitie aan de gemaakte afspraken gebonden. De rechter besliste onlangs dat een bv, die meerdere werknemers wegens bedrijfseconomische redenen wilde ontslaan, het sociaal plan met representatieve vakorganisaties overeen had moeten komen.

De bv in kwestie wilde een OR-lid ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen. De ondernemingsraad (OR) en de bestuurder van de bv hadden samen een akkoord bereikt over het sociaal plan bij de reorganisatie, maar het OR-lid dat via het afspiegelingsbeginsel in aanmerking kwam voor ontslag vond dit sociaal plan te karig. In het sociaal plan was afgesproken dat boventallige werknemers van 59 jaar of jonger – die zouden meewerken en instemmen met de beëindigingsovereenkomst – aanspraak konden maken op een vergoeding met een correctiefactor van 0,5. Voor werknemers van 45 tot 55 jaar was de correctiefactor op basis van de kantonrechtersformule 1,5. De werknemer vond een correctiefactor van 2 redelijk. De bv wilde geen vergoeding uitkeren, omdat de werknemer niet aan de beëindigingsovereenkomst had meegewerkt.

Geen verband OR-lidmaatschap en ontslag

Met het oog op het opzegverbod dat geldt voor OR-leden, controleerde de kantonrechter allereerst of het ontslag geen verband hield met het OR-lidmaatschap van de werknemer. De werknemer bevestigde zelf al dat er geen inhoudelijk verband was tussen het OR-werk en het ontslag. Vervolgens wees de rechter op een artikel in het sociaal plan waarin stond dat als er sprake zou zijn van een kantonrechtersprocedure, de kantonrechter de hoogte van de vergoeding zou bepalen. De kantonrechter oordeelde uiteindelijk dat het sociaal plan niet zou worden gevolgd, omdat het niet in overeenstemming was met de aanbevelingen van de Kring van Kantonrechters.

Geen OR, maar representatieve vakorganisaties

De bv was het sociaal plan namelijk met de OR overeengekomen en niet met representatieve vakorganisaties. Was het sociaal plan met representatieve vakorganisaties afgesloten, dan was het sociaal plan wel bepalend geweest voor het vaststellen van de ontslagvergoeding. Op basis van de aanbevelingen van de Kring van Kantonrechters, stelde de kantonrechter de correctiefactor op 1 vast. De bv kreeg naar aanleiding hiervan wel de mogelijkheid om het verzoek om ontbinding van de arbeidsovereenkomst in te trekken
Kantonrechter Overijssel, 22 januari 2014, ECLI (verkort): 396