Strijd mee voor dapperste OR-lid van het jaar

6 mei 2016 | Door redactie

De branchevereniging voor de medezeggenschap (BVMZ) organiseert op 17 juni 2016 een verkiezing voor het OR-lid van het jaar 2016. De BVMZ is daarvoor op zoek naar dappere OR-leden: het is immers niet zomaar iets om de rol van medezeggenschapper te vervullen.

Leden van de ondernemingsraad (OR) komen op voor de belangen van hun achterban, maar houden tegelijkertijd ook rekening met de belangen van de organisatie. Volgens de branchevereniging voor medezeggenschap (BVMZ) moeten OR-leden daarom sterk in hun schoenen staan en dapper zijn om hun mening over alles wat er speelt in de organisatie te formuleren en uit te dragen.

Trainingswaardebon voor de OR

Op 17 juni 2016 organiseert de BVMZ de verkiezing van het OR-lid van het jaar met als hoofdprijs een trainingswaardebon van € 2.000 voor de OR. OR’en kunnen hun dapperste OR-lid aanmelden vóór 23 mei 2016. Het thema van de verkiezing: dapper.

OR-leden komen op hun voor hun standpunt

Bij dit thema gaat het onder andere om dapper volhouden ook al is de druk om akkoord te gaan met een voorgenomen besluit groot, het stem geven aan het geluid van de minderheid (ook binnen de OR), het vertellen aan de achterban (tools) waarom de OR akkoord gaat met een reorganisatie (daarbij geldt het adviesrecht (tools)) met gedwongen ontslagen en het omgaan met geheimhouding. De uitreiking vindt plaats tijdens een studiemiddag over dappere OR-leden, maar daaraan zijn geen kosten verbonden voor de OR-leden van wie de kandidaat in de finale is gekomen.