Vervoerder Keolis verliest megaopdracht door gesjoemel

10 juli 2020 | Door redactie

Vervoersbedrijf Keolis raakte deze week de zogenoemde busconcessie voor de regio IJssel-Vecht kwijt, nog voordat deze daadwerkelijk ingaat. Bij de aanbesteding had de maatschappij bewust onjuiste informatie verstrekt. De centrale ondernemingsraad (COR) maakt zich ernstig zorgen over de gevolgen die het intrekken van de opdracht zal hebben voor de organisatie.

De provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland besloten dinsdag de gunning voor Keolis voor het busvervoer in de regio IJssel-Vecht in te trekken. Een onvermijdelijk besluit volgens de provincies, nu blijkt dat Keolis bij de aanbesteding vorig jaar opzettelijk onjuiste informatie heeft verstrekt. Met het intrekken van de busconcessie verliest Keolis een megaopdracht, waarmee zo’n €900 miljoen is gemoeid.

COR vreest voor gevolgen van intrekken megaopdracht

De COR vreest dat het intrekken van de busconcessie grote gevolgen zal hebben voor de organisatie. Keolis heeft namelijk al € 200-250 miljoen geïnvesteerd in de concessie. Zo bestelde (en betaalde) de vervoerder 259 elektrische bussen in China en investeerde zij in stallingen en de aanleg van laadpalen. Daarnaast nam de vervoerder 100 extra chauffeurs in dienst. Een deel van hen dreigt meteen zijn baan weer te verliezen nu de provincies de concessie hebben ingetrokken.

COR vindt sanctie buitenproportioneel

De COR, die onder andere adviesrecht heeft als de organisatie grote investeringen doet of grote groepen werknemers aanstelt (artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR)), vindt dat Keolis met het intrekken van de busconcessie buitenproportioneel zwaar wordt getroffen. Een boete zou volgens de COR een betere sanctie zijn. De COR erkent dat er fouten zijn gemaakt, maar is van mening dat een fout van enkele werknemers de organisatie niet de kop mag kosten.

Geheime frauduleuze contracten

De aanbesteding voor de concessie IJssel-Vecht gaat over het busvervoer in de regio’s Midden-Overijssel, delen van de Veluwe en Lelystad voor de komende tien jaar. De concessie zou gefaseerd ingaan vanaf 13 december 2020. In het aanbestedingstraject kwam Keolis vorig jaar als winnaar uit de bus. Begin dit jaar kwam echter aan het licht dat Keolis geheime ‘frauduleuze’ contracten had afgesloten met busleveranciers. De opdrachtgevende provincies nemen het de vervoerder zeer kwalijk dat zij bij de aanbesteding niet integer heeft gehandeld. Welke onjuiste informatie Keolis precies heeft verstrekt, is niet bekendgemaakt. Keolis heeft veertien dagen de tijd om bezwaar te maken tegen de beslissing. De vervoerder beraadt zich nu op mogelijke vervolgstappen.

Update 5 augustus 2020

De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel trekken de concessie voor het busvervoer in de regio IJssel-Vecht voor ov-bedrijf Keolis definitief in. De provincies hebben op basis van juridisch onderzoek vastgesteld dat bij de aanbesteding door Keolis opzettelijk onjuiste informatie is verstrekt. De provincies schrijven een nieuwe concessie uit. Deze start naar verwachting in december 2022. Het is nog niet duidelijk of Keolis daaraan mee mag doen.