Meeste organisaties krijgen externe hulp bij scholing

Bij het invullen van het opleidingsbeleid zoeken werkgevers het meeste naar ondersteuning van externen. Maar ook interne hulp is populair, waarbij werkgevers vaak de voorkeur geven aan een interne coach of specialist.

23 augustus 2021 | Door redactie

Onderzoeksbureau Motivaction heeft in opdracht van Rendement Uitgeverij onderzoek gedaan naar het scholingsbeleid binnen organisaties. Uit dit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de organisaties externe ondersteuning inschakelt bij het invullen van het opleidingsbeleid (tool). Van externe partijen zoals opleidingsinstituten (28% van de ruim 400 ondervraagde organisaties), brancheorganisaties (23%) en externe coaches of specialisten (15%) wordt het meeste gebruikgemaakt. Toch zoeken organisaties kennis niet alleen buiten de eigen muren: 30% van de respondenten geeft aan dat interne coaches of specialisten het opleidingsbeleid mede vormgeven.

Grote organisaties zoeken hulp vaker intern

Hoe groter de organisatie, hoe vaker interne expertise wordt ingezet. In de categorie werkgevers met meer dan 250 werknemers valt 48% terug op interne coaches of specialisten. Bij middelgrote werkgevers (50 tot 250 werknemers) is vooral de externe coach of specialist populair, met 21% van de organisaties die hiervan gebruikmaken. Tot slot geeft ruim 20% van de ondervraagde organisaties aan geen gebruik te maken van hulp bij scholing of niet bekend te zijn met de exacte invulling van het scholingsbeleid.