Permanente educatie accountant wijzigt in 2017

Accountants die in het boekjaar 2017 wettelijke of vrijwillige controles van de jaarrekening uitvoeren, moeten een nieuwe verplichte cursus over de zogenoemde frauderisicofactoren volgen. Dit heeft het algemeen bestuur van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) besloten naar aanleiding van het rapport ‘In het publiek belang’.

15 september 2016 | Door redactie

De nieuwe verplichte permanente educatie voor accountants heeft drie doelstellingen.  Allereerst moet de training ervoor zorgen dat de bewustwording van de accountant over frauderisicofactoren groter wordt. Daarbij moet de cursus de vaardigheden van de accountant over het analyseren van frauderisico’s verbeteren, om deze bevindingen vervolgens beter te kunnen vertalen naar de planning en uitvoering van de controle van de jaarrekening (e-learning). De derde doelstelling van de nieuwe cursus is dat de accountant na het volgen van de training over meer communicatieve vaardigheden beschikt om fraude te bespreken met zijn opdrachtgever, de klant en de Raad van Commissarissen. 

Bekend met de regelgeving

Uit resultaten van de kennistoets die accountants in 2014/2015 hebben afgelegd blijkt volgens de NBA dat de meeste controlerende accountants wel beschikken over voldoende kennis van de regels die zij moeten toepassen als zij fraude ontdekken. De nieuwe verplichte cursus moet, in aanvulling op deze vaardigheden, vooral de kennis over het onderkennen van de frauderisico’s tijdens de risicoanalyse (tool) en planningsfase vergroten.

Bijlagen bij dit bericht

Het jaarrekeningregime bepalen
E-learning | VideoCollege 6 minuten