Scholing als middel voor kennis, groei en binding werknemers

Veel organisaties – zeker grote organisaties – bieden hun werknemers scholing aan. Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van Rendement Uitgeverij. Werkgevers hebben verschillende redenen om scholing te faciliteren.

12 augustus 2021 | Door redactie

Voor de inzetbaarheid en productiviteit van werknemers is het belangrijk dat zij zich binnen hun organisatie kunnen blijven ontwikkelen. Het is aan werkgevers om hen daarin ruimte te geven en eventueel een opleiding of cursus aan te bieden. Veel werkgevers doen dat ook. Uit het onderzoek van Motivaction blijkt dat vrijwel alle onderzochte organisaties scholing bieden (89%). Bij werkgevers met meer dan 50 werknemers gaat het zelfs om 96%. Er zijn nagenoeg geen grote organisaties die geen scholing bieden aan hun werknemers.

Ontwikkeling van kennis en vaardigheden

Werkgevers bieden scholing bijna altijd aan om de ontwikkeling van kennis en vaardigheden bij werknemers te stimuleren (80%). Daarnaast ziet ruim de helft van de organisaties in scholing een mogelijkheid om de groei en de ontwikkeling van de organisatie zelf te bevorderen (54%). Verder wil 49% van de ondervraagde organisaties er werknemers mee binden en motiveren en zo werken aan hun duurzame inzetbaarheid (39%) en toekomstbestendigheid van de organisatie (35%). Slechts 15% van de gevraagde organisaties biedt scholing aan, omdat dit verplicht is. En een nog kleiner percentage (13%) biedt scholing als aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde.

Diverse mogelijkheden voor scholingssubsidies

Een klein deel van de werkgevers biedt geen scholing aan (11%). Hiervoor geven ze verschillende redenen. Meestal gaat het daarbij om de kleine omvang van de organisatie, het feit dat ze net gestart zijn als organisatie of omdat ze te weinig tijd, geld of mogelijkheden hebben. Voor werknemers die werken bij zulke organisaties, bieden scholingssubsidies (artikel) misschien uitkomst. Zo kunnen werknemers bijvoorbeeld vanaf 1 maart 2022 een aanvraag indienen voor budget op basis van de Subsidieregeling stimulering arbeidsmarktpositie (STAP).