Wijzigingen voor volgend aanvraagtijdvak SLIM-subsidie

27 mei 2022 | Door redactie

Er zijn enkele belangrijke wijzigingen aangebracht in de stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM). Het gaat om wijzigingen voor grootbedrijven in de horeca, landbouw en recreatie en samenwerkingsverbanden van mkb’ers.

Grootbedrijven en samenwerkingsverbanden van mkb’ers krijgen dit jaar twee maanden de tijd voor hun subsidieaanvraag, in plaats van één maand. Zo hebben ze meer tijd om voor een volledige aanvraag te zorgen. Een andere wijziging is dat Uitvoering Van Beleid SZW de aanvragen direct op volgorde van binnenkomst in behandeling neemt. De loting voor het verdelen van de subsidiepot is vervallen, omdat er in het komende aanvraagtijdvak voldoende subsidie beschikbaar is; in 2020 en 2021 bleek het subsidieplafond van € 18,7 miljoen toereikend.

SLIM-subsidie heeft meerdere aanvraagtijdvakken

De SLIM-regeling, die bedoeld is om de leercultuur in organisaties te bevorderen, heeft verschillende doelgroepen met verschillende aanvraagtijdvakken. Het tijdvak voor samenwerkingsverbanden en grootbedrijven duurt van 1 juni 2022 (09.00 uur) tot 29 juli 2022 (17.00 uur). Samenwerkende mkb’ers kunnen tot € 500.000 voor een project aanvragen en voor de grootbedrijven geldt een maximumsubsidiebedrag van € 200.000.
Vanaf 1 september 2022 is het weer de beurt aan individuele mkb’ers, die maximaal € 25.000 kunnen ontvangen voor een leer- of ontwikkelinitiatief. Voor dit aanvraagtijdvak blijft de loting wel bestaan. Op uitvoeringvanbeleidszw.nl vindt u meer informatie over de subsidie.

Geen subsidiedeadline missen? Gebruik de Ondernemersagenda van Rendement: rendement.nl/ondernemersagenda. Hiervoor heeft u een Rendement-account nodig.

Meer informatie over opleidingskosten voor werknemers vindt u in de toolbox Zo regelt uw organisatie scholing zonder hoge kosten.