Hoe zichtbaar is uw OR bij de achterban?

22 juli 2016 | Door redactie

Ondernemingsraden zijn niet in elke organisatie even zichtbaar. Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2015 blijkt dat 15% van de 46.000 ondervraagden niet weet of hun organisatie een OR of PVT heeft. Achterbancommunicatie is daarbij het sleutelwoord.

Verder blijkt dat 60,3% wel een ondernemingsraad (OR) of andere vorm van medezeggenschap (infographic) heeft, zoals een centrale OR (COR), een groeps-OR (GOR) of een personeelsvertegenwoordiging (PVT). In de organisaties van de overige 24,7% is er geen vertegenwoordiging. Van de respondenten die aangeven dat ze een OR hebben is 80,2% tevreden of heel tevreden over zijn vertegenwoordiger; 19,2% is niet tevreden. Voor OR’en die twijfelen aan hun zichtbaarheid of aan de tevredenheid van de achterban over de OR is er werk aan de winkel.

Communicatie OR met achterban

Het vergroten van de zichtbaarheid (tool) is een belangrijk aandachtspunt voor ondernemingsraden. Het is niet alleen belangrijk dat de achterban op de hoogte is van het bestaan van zijn vertegenwoordiging, maar ook van de verantwoordelijkheden en resultaten. Er zijn talloze manieren om te communiceren met de achterban. Een greep uit de mogelijkheden: informatie op een prikbord, op intranet, gebruik maken van social media of een nieuwsbrief, bijeenkomsten of spreekuren organiseren en via enquêtes informatie vergaren onder de achterban.

Communicatie achterban met OR

Communicatie werkt twee kanten op. Het is daarom voor een OR ook belangrijk om stil te staan bij de contactmogelijkheden voor de achterban. Heeft de OR een telefoonnummer, een mailadres, is hij bereikbaar via social media, heeft de OR een eigen kantoor en een spreekuur? Ook is het voor een OR van belang om een overzicht te hebben van waar de contactinformatie beschikbaar is. Kan een werknemer de informatie vinden op een prikbord, in een telefoonlijst, in het personeelshandboek, bij de receptie, op het intranet, in het personeelsblad of misschien in een introductiepakket voor nieuwe werknemers?