Nieuwe Arbowet: samenwerking OR en arbodienst

3 oktober 2016 | Door redactie

De nieuwe Arbowet – die per 1 januari 2017 ingaat – verplicht arbodiensten om samen te werken met de OR of PVT. Dat gebeurt nu soms vrijwillig vanwege het instemmingsrecht op het contract met de arbodienst. Maar wat verandert er als de Arbowet samenwerking verplicht stelt?

Door de nieuwe Arbowet moet de arbodienst vanaf 1 januari 2017 minimaal één keer per jaar met de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) om tafel. Voor veel arbodienstverleners lijkt dat lastig: nog niet de helft (44%) geeft aan dit voor alle klanten geregeld te hebben. Een kleine 20% doet dit alleen voor grote klanten. Dat blijkt uit onderzoek van HR Navigator onder 40 arbodiensten. Onduidelijk is bij wie het initiatief moet liggen: bij de arbodienst of de OR.

Advies voor OR over cont(r)act met arbodienst

Organisaties die samenwerking met de arbodienst belangrijk vinden, hebben er baat bij als de OR of PVT om tafel gaat met de arbodienst. Het is slim om een eerste overleg tussen beide partijen vóór het einde van het jaar te laten plaatsvinden. De OR kan – bij voorkeur mét de preventiemedewerker – met de arbodienst de wijziging van de Arbowet bespreken en afstemmen hoe zij de samenwerking willen oppakken.

Instemmingsrecht op benoeming preventiemedewerker

Andere wijzigingen uit de Arbowet die belangrijk zijn voor werknemers richten zich op de aanstelling van de preventiemedewerker. Zo krijgt de OR instemmingsrecht op de benoeming en positie van de preventiemedewerker (artikel 27, lid 1d WOR). Uit onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat 32% van de bestuurders nu al instemming vraagt aan de OR voor die benoeming.

Vrije toegang tot de bedrijfsarts

Onder de regels van de nieuwe Arbowet krijgen werknemers het recht op vrije toegang tot de bedrijfsarts. Ook moet de bedrijfsarts in staat zijn om een bezoek te brengen aan de werkplek. Verder moeten bedrijfsartsen werknemers de mogelijkheid bieden van een second opinion bij een andere bedrijfsarts. Let op: dit is niet hetzelfde als het deskundigenoordeel van UWV.