OR-lid mag lekken aan de pers

6 juli 2010 | Door redactie

Wilt u als OR-lid iets zeggen over uw organisatie in de pers, dan mag dat. Als het niet-vertrouwelijke informatie is tenminste. Dat was ook het geval bij een cateringbedrijf waar een OR-lid bij de lokale pers had 'gelekt' over interne aangelegenheden. Hij werd vervolgens op non-actief gesteld, omdat hij in strijd met het persbeleid zou hebben gehandeld. Maar dat mag niet zomaar gebeuren!

In deze rechtszaak ging het over een werknemer die sinds 1985 in dienst was van Albron als werknemer van een cateringbedrijf. Als lid van de OR - en kaderlid van de FNV Horecabond - boog hij zich over de vraag of de overdracht van de cateringwerkzaamheden van Heineken aan Albron onder de Wet overgang van onderneming (WOO) zou moeten vallen. De bestuurder en de ondernemingsraad hadden afgesproken dat voortaan alle externe communicatie via de afdeling Communicatie en Marketing zou verlopen en daarom werd het OR-lid verlengd op non-actief gesteld. De rechter vond dat de werkgever hiermee in strijd was met het goed werkgeverschap. Het besluit om het lid van de ondernemingsraad op non-actief te stellen was daarom onwettig.

Geheimhoudingsplicht OR

Want het zit zo: op een lid van de OR rust op grond van artikel 20 WOR een zekere geheimhoudingsplicht (infographic). Onder die geheimhoudingsplicht vallen niet alleen de expliciete afspraken. Nee, ook zaken waarvan u 'redelijkerwijs' kunt begrijpen dat ze als geheim bedoeld zijn, vallen eronder. De geheimhouding beschermt de organisatie tegen openbaring van gegevens die schadelijke gevolgen kunnen hebben. Maar dat wil niet zeggen dat u niets meer aan de media mag 'lekken'! Het is dus verstandig om weloverwogen af te wegen of u een bepaalde zaak al dan niet aan de pers kunt voorleggen.
Kantonrechter Utrecht 31 mei 2010, LJN: BM6803