Zo verhoogt de OR de opkomst bij verkiezingen

5 juli 2023 | Door redactie

Een hoge opkomst bij de OR-verkiezingen is iets waar iedere ondernemingsraad (OR) op hoopt. Maar hoe zorgt de OR ervoor dat voldoende kandidaten zich aanmelden en veel werknemers hun stem uitbrengen? Dat vraagt om wat creativiteit.

Het uitgangspunt van verkiezingen is dat er wat te kiezen valt. Daar moet de OR tijdens de hele zittingsperiode aan werken. Zorg ervoor dat de OR zichtbaar blijft voor de achterban om werknemers betrokken te houden bij de medezeggenschap. Dat vergroot de kans op voldoende kandidaten (artikel). Vraag de werknemers die zich kandidaat hebben gesteld om een helder profiel op te stellen, waarin ze aangeven waar zij voor staan en wat zij met de OR willen bereiken. Dan worden de verschillen tussen de kandidaten duidelijk en kunnen werknemers daadwerkelijk een keuze maken.

Acties rondom de verkiezingsdatum

Ook als het (bijna) verkiezingstijd is, kan de OR eraan bijdragen dat veel werknemers hun stem uitbrengen bij de verkiezingen, bijvoorbeeld met onderstaande tips:

  • Bied (ook) digitale verkiezingen aan (tool), zodat ook thuiswerkers of collega’s die veel onderweg zijn makkelijk hun stem kunnen uitbrengen.
  • Organiseer voorafgaand aan de verkiezingen een verkiezingsdebat tussen de kandidaten.
  • Plaats op intranet een boodschap met aftelkalender: ‘Nog X dagen tot de OR-verkiezingen!’. De ICT-afdeling kan de OR hiermee helpen.
  • Koppel een doneeractie aan de verkiezingen. Schenk bijvoorbeeld voor iedere uitgebrachte stem één euro aan een goed doel.

Met doneeractie slaat OR twee vliegen in één klap

Het voordeel van een doneeractie is dat de OR werknemers hiermee extra motiveert om te gaan stemmen en tegelijkertijd iets kan doen voor het goede doel. De OR kan ook de werknemers door middel van stemmen laten kiezen naar welk goed doel de opbrengst gaat, bijvoorbeeld via een online poll, een stembus in de kantine of per e-mail. Op die manier bouwt de OR een extra contactmoment in en trekt de raad mogelijk meer mensen over de streep om te gaan stemmen. Bij een doneeractie heeft de OR wel de medewerking van de bestuurder nodig. Bespreek dit idee daarom vooraf met hem. Als de bestuurder het belang van een goed georganiseerde medezeggenschap onderschrijft, zal hij best bereid zijn om hier een bijdrage voor het goede doel tegenover te stellen. Een donatie aan een goed doel is bovendien goed voor het imago van de organisatie.

Meer tips om het opkomstpercentage bij de verkiezingen te verhogen? Lees het verdiepingsartikel Vier concrete aanbevelingen voor hoge opkomst bij OR-verkiezingen!