Mogen twee werknemers die samen een kind hebben, tegelijk ouderschapsverlof opnemen?

19 juni 2020

Twee werknemers hebben samen een zoontje en willen nu voor dezelfde periode ouderschapsverlof opnemen. Hebben zij hier allebei recht op?

De Wet arbeid en zorg (WAZO) bepaalt dat elke werknemer ‘die als ouder in familierechtelijke betrekking staat tot een kind’, recht heeft op (onbetaald) ouderschapsverlof. Er staat nergens in de wet dat partners die bij dezelfde werkgever werken, niet allebei ouderschapsverlof mogen opnemen in dezelfde periode voor hetzelfde kind.

Meewerken

In principe kunt u deze werknemers dus niet verbieden om tegelijkertijd voor dezelfde kinderen gebruik te maken van het ouderschapsverlof. Wel moeten ze uiteraard aan de voorwaarden voor het verlof voldoen. Zo is het verlof alleen op te nemen tijdens de eerste 7 levensjaren van de kinderen. Verder moet de werknemer zijn verlofaanvraag uiterlijk 2 maanden voor de gewenste ingangsdatum bij uw bv indienen, tenzij de cao een andere termijn bevat.

Tot 4 weken vóór de geplande ingangsdatum van het verlof kunt u wel, na overleg met de werknemer, de periode, het aantal uur per week of de spreiding wijzigen. Wil de werknemer niet meewerken, dan heeft u een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang nodig om deze door te mogen voeren. Daar is niet snel sprake van, ook niet als de partners op dezelfde afdeling werken. Als het verlof ernstige gevolgen heeft voor bijvoorbeeld de veiligheid, zult u de spreiding van het verlof waarschijnlijk wel mogen wijzigen.Meer informatie over (aanvullend) geboorteverlof en ouderschapsverlof vindt u in de toolbox Geboorte- en ouderschapsverlof regelen doet u zo.