Ouderschapsverlof

Iedere werknemer heeft het recht om ouderschapsverlof op te nemen voor ieder eigen, adoptie-, stief- of pleegkind dat bij de werknemer woont en nog geen 8 jaar is. Het recht op ouderschapsverlof bedraagt in totaal 26 maal de arbeidsduur per week. Sinds 2 augustus 2022 kunnen werknemers voor negen van de 26 weken ouderschapsverlof een uitkering van UWV ontvangen ter hoogte van 70% van het dagloon (en maximaal 70% van het maximumdagloon). De rest is op grond van de Wet arbeid en zorg (WAZO) onbetaald, maar in de cao of arbeidsvoorwaardenregeling kunnen afwijkende afspraken staan.

De wetgever heeft voorzien in vier verlofvormen, specifiek voor ouders die werken: het zwangerschaps- en bevallingsverlof, het geboorteverlof, het aanvullende geboorteverlof en het ouderschapsverlof. Voorafgaand aan het ouderschapsverlof hebben ouders recht op (aanvullend) geboorteverlof.

Nieuws

Scenario’s versimpeling verlofstelsel naar Tweede Kamer

11-04-2024

Minister Van Gennip van SZW heeft de Tweede Kamer mogelijke vereenvoudigingen van het verlofstelsel aangedragen. Door de verlofregelingen te...

Standpunt Kennisgroep over aanpassing vergoedingen

14-03-2024

De Kennisgroep loonheffing algemeen van de Belastingdienst heeft een standpunt ingenomen over het aanpassen van de vaste reiskosten- en thui...

Wat als UWV te laat reageert op een aanvraag?

14-02-2024

UWV moet zich bij verzoeken van uw organisatie aan de deadlines houden, of het nu gaat om het aanvragen van een Ziektewetuitkering of proefp...

UWV betaalt verlofuitkering aan nieuwe werkgever

16-01-2024

Heeft een werknemer recht op een uitkering bij ouderschapsverlof en vertrekt hij naar een andere werkgever, dan mag hij de resterende verlof...