Ouderschapsverlof

Iedere werknemer heeft het recht om ouderschapsverlof op te nemen voor ieder eigen, adoptie-, stief- of pleegkind dat bij de werknemer woont en nog geen acht jaar is. Het recht op ouderschapsverlof bedraagt in totaal 26 maal de arbeidsduur per week. Ouderschapsverlof is in principe onbetaald, maar in de cao of arbeidsvoorwaardenregeling kunnen afwijkende afspraken staan voor (gedeeltelijke) loondoorbetaling tijdens het verlof.

Op deze pagina vindt u over dit onderwerp links naar het laatste nieuws, antwoorden op veelgestelde vragen en infographics. Ook vindt u hulpmiddelen (tools), zoals stappenplannen, voorbeeldreglementen, standaardbrieven en nog veel meer, zodat u snel met dit onderwerp aan de slag kunt in uw organisatie.

Wat is ouderschapsverlof?
Ouderschapsverlof is een wettelijke regeling, die werknemers het recht geeft op verlof, als ze kinderen hebben onder de 8 jaar. Ouderschapsverlof is geregeld in de Wet arbeid en zorg (Wazo). U maakt als werkgever - binnen de wettelijke grenzen - afspraken met de werknemer over het ouderschapsverlof.

Wat gaat er veranderen aan ouderschapsverlof?
Werknemers in de Europese Unie (EU) krijgen op termijn recht op 2 maanden betaald ouderschapsverlof. Een gedeelte van dit verlof wordt doorbetaald. 

 

Toolboxen

Geboorte- en ouderschapsverlof regelen doet u zo

Geboorteverlof Publicatiedatum 16-04-2021

De wetgever heeft voorzien in drie verlofvormen, specifiek voor ouders die werken: het geboorteverlof, het aanvullende geboorteverlof en het ouderschapsverlof. Iedere...

Tools

Verdiepingsartikelen

Een aantal veelgestelde vragen over ouderschapsverlof op een rij

Ouderschapsverlof 5 minuten | 03-04-2019

Een werknemer met een kind tot acht jaar oud, kan een verzoek bij u indienen om ouderschapsverlof op te nemen. De werknemer neemt dan voor...

Infographics

Loondoorbetaling bij verlof

Verlofregelingen Publicatiedatum 13-08-2019

Een werknemer kan gebruikmaken van verschillende verlofvormen. Hij heeft niet bij elk type verlof recht op (volledige) loondoorbetaling.

Vraag en antwoord

Hoeveel ouderschapsverlof mag een werknemer opnemen?
In de Wet arbeid en zorg (WAZO) is vastgelegd dat de werknemer recht heeft op 26 keer het aantal arbeidsuren per week totdat het kind acht jaar oud is. Een werknemer die volgens zijn arbeidsovereenkomst 36 uur per week werkt, heeft recht op 936 uur ouderschapsverlof per kind. De werknemer... Lees het hele antwoord