Werknemer kan onzorgvuldige waarschuwing aanvechten

3 mei 2022 | Door redactie

Vóór een werkgever een officiële waarschuwing geeft, moet hij zorgvuldig onderzoek doen en hoor en wederhoor toepassen. Doet de werkgever dit niet, dan kan de werknemer de berisping mogelijk uit zijn personeelsdossier laten schrappen. Dat blijkt uit een onlangs gepubliceerde zaak uit 2019.

De werknemer in kwestie, een zweminstructeur bij een sportaccommodatie, had alle gasten verzocht om het zwembad te verlaten zodat hij de bodem kon verstellen. Toen één van de gasten het zwembad in wilde gaan, gaf de werknemer aan dat dit uit veiligheidsoverwegingen niet mocht. De badgast reageerde hierop provocerend. De werknemer meldde het voorval aan de manager. Vervolgens ontving de werknemer per aangetekende brief een officiële waarschuwing vanwege zijn luide stemverheffing en harde woorden tijdens het incident, die intimiderend en bedreigend over zouden zijn gekomen en onrust veroorzaakten onder de badgasten.

Waarschuwing omgezet in aantekening

De werknemer maakte bezwaar tegen de waarschuwing en vorderde dat de waarschuwing uit zijn personeelsdossier zou verdwijnen. Na een eerste gesprek besloot de werkgever de waarschuwing te handhaven, om na een tweede gesprek toch de berisping af te zwakken en om te zetten in een aantekening in het personeelsdossier. Omdat de werknemer dit nog steeds te ver ging, stapte hij naar de kantonrechter.

Waarschuwing niet voldoende onderbouwd

De kantonrechter oordeelde dat het besluit tot de schriftelijke waarschuwing niet zorgvuldig tot stand was gekomen en niet voldoende was onderbouwd met feiten. De werkgever was onzorgvuldig door geen onderzoek te doen en geen hoor en wederhoor toe te passen. Ook had de werkgever de grondslag van de waarschuwing (en dus aantekening) later verbreed door te stellen dat de werknemer de bodem van het zwembad niet volgens de regels had laten zakken en hij een collega kort na het incident op intimiderende wijze had toegesproken. Het besluit van de werkgever was in strijd met de redelijke eisen van goed werkgeverschap. De werkgever moest daarom de aantekening uit het personeelsdossier verwijderen.
Rechtbank Gelderland, 10 april 2019, ECLI (verkort): 6390

Bijlagen bij dit bericht