Aanvraagdeadlines INTERREG lopen af in mei

15 april 2016 | Door redactie

De INTERREG-regeling is één van de subsidieregelingen van de Europese Unie die in de eerste plaats in het leven is geroepen om grensoverschrijdende samenwerking tussen mkb-organisaties te stimuleren. De eerste deadlines om subsidie aan te vragen via deze regeling lopen af in mei 2016. U heeft dus nog een kleine maand om een aanvraag in te dienen.

Organisaties die interregionaal of internationaal willen samenwerken, kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Er zijn diverse subsidieregelingen (tool), zowel op regionaal als internationaal niveau, die samenwerking binnen Europa stimuleren. De subsidieregelingen van de Europese Unie die interessant zijn voor het mkb, zijn ondergebracht in één regeling: INTERREG. Deze focust op innovatieve en duurzame (inkoop)projecten (tool). De regeling bestaat uit vier verschillende programma’s, elk met zijn eigen karakter en thema’s. Voor twee van deze programmaonderdelen loopt de aanvraagtermijn in mei af. 

De indienperiode van twee INTERREG-programma’s sluit in mei

De verschillende INTERREG-programma’s om subsidies aan te vragen (tool), delen een aantal algemene doelstellingen, namelijk het versterken van innovatiecapaciteit van regio’s en organisaties én het versnellen van de overgang naar duurzame (koolstofarme) energie. Ook moeten de INTERREG-regelingen de economische verschillen tussen Europese regio´s verkleinen. De vier programmaonderdelen zijn:

  • INTERREG A: een regeling die zich richt op de samenwerking tussen de grensregio’s van Nederland;
  • INTERREG North Sea Region: een regeling met als focusgebied de kustregio’s van de zeven landen rond de Noordzee met als doel innovatie, een efficiënte omgang met hulpbronnen, behoud en bescherming van het milieu en duurzaam vervoer;
  • INTERREG Europe: een regeling die zich richt op het verbeteren van het concurrentievermogen van het mkb;
  • INTEREG NWE: een regeling die grensoverschrijdende activiteiten tussen partijen in Noord- en West-Europese landen ondersteunt.

Voor deze laatste twee regelingen eindigt de aanvraagtermijn in mei.Voor INTERREG Europe kunt u alleen volledig uitgewerkte subsidieaanvragen indienen. De sluiting van deze ronde is 13 mei om 12 uur. Voor INTERREG NWE geldt een gefaseerde indiening. De eerste stap is het indienen van een conceptplan, waarvoor de inschrijving sluit op 27 mei. Een uitnodiging voor een volledige aanvraag volgt na goedkeuring van het conceptidee. Voor vragen en indienmogelijkheden voor beide regelingen kunt u terecht bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (rvo.nl).