Personeelssubsidies

Subsidie is een bijdrage van de overheid of een stichting om een bepaalde activiteit te stimuleren. Voor ondernemingen zijn bekende subsidies de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk, de voordelen voor arbeidsgehandicapten en de gesubsidieerde mobiliteitsscan. In ons land zijn er nogal wat mogelijkheden om voor een bepaald project één of meer subsidies te krijgen. Er zijn wel altijd de nodige voorwaarden waaraan uw organisatie moet voldoen om de subsidie te kunnen innen.

Uitgelicht

Mkb'er kan binnenkort scholingssubsidie SLIM aanvragen

Vanaf maandag 2 maart 2020 kunnen mkb'ers subsidie aanvragen op basis van de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen...

Nieuws
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 21-01-2020

Voorwaarden subsidieregeling praktijkleren

Als uw organisatie een praktijk- of werkleerplaats aanbiedt en voor de subsidieregeling praktijkleren in aanmerking wil komen, moet...

Checklist
PDF bestand
Publicatiedatum: 01-09-2020

Voor welke werknemers krijgt u loonkostensubsidie?

Werknemers die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, hoeven uw organisatie geen extra geld te kosten als u ze...

Verdiepingsartikel
Door redactie Salaris Rendement
Publicatiedatum: 20-03-2019

Financieel cv vragen

Uw organisatie kan van sollicitanten een financieel cv krijgen. Hier staat in of uw organisatie één of meer personeelssubsidies...

Infograhpic
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 14-08-2019

 

Toolboxen

Zo regelt uw organisatie scholing zonder hoge kosten

Opleiding en ontwikkeling Publicatiedatum 27-01-2021

Er zijn diverse mogelijkheden om werknemers te scholen zonder dat het uw organisatie veel kost. In deze toolbox staan de diverse mogelijkheden op een rijtje. Opleidingen...

Optimaal profiteren van LKV en (jeugd-)LIV

LKV en (jeugd-)LIV Publicatiedatum 14-07-2020

Om voor een loonkostenvoordeel (LKV) of het lage-inkomensvoordeel (LIV) of jeugd-LIV in aanmerking te komen, moet in elk geval uw administratie piekfijn in orde zijn....

Zo past u de ondernemersregelingen correct toe

Ondernemersaftrek Publicatiedatum 08-06-2020

De overheid heeft een aantal fiscale aftrekmogelijkheden in het leven geroepen om ondernemen, investeren en innoveren te stimuleren. Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting...

Tools

Verdiepingsartikelen

Tegemoetkomingen aanvragen voor loonkosten van werknemers

LKV en (jeugd-)LIV 6 minuten | 29-11-2021

De Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) regelt dat uw organisatie voor bepaalde werknemers voordeel kan ontvangen: de loonkostenvoordelen (...

Subsidie voor arbovoorzieningen vaak mogelijk

Personeelssubsidies 6 minuten | 03-11-2021

‘Arbo kost veel’, arbo-adviseurs krijgen dat nogal eens te horen. Natuurlijk legt u dan uit dat investeren in arbozorg veel oplevert. Maar u...

De toekomst van scholing

Opleiding en ontwikkeling 5 minuten | 09-08-2021

Veel trainingen, evenementen en congressen zijn geannuleerd als gevolg van de coronapandemie. Ondanks de impact van corona in 2020 en 2021 h...

Infographics

Recht op LIV, jeugd-LIV of een LKV?

LKV en (jeugd-)LIV Publicatiedatum 24-07-2020

Het kan behoorlijk ingewikkeld zijn om te bepalen of een organisatie lage-inkomensvoordeel (LIV), jeugd-LIV of een loonkostenvoordeel (LKV) kan ontvangen voor een werknemer....

Fiscale innovatieregelingen

Innovatie Publicatiedatum 09-09-2019

Innovatie is erg belangrijk voor de Nederlandse economie. De overheid probeert innovatie te stimuleren met verschillende fiscale regelingen. Welke regelingen zijn er...

Financieel cv vragen

Personeelsdossier Publicatiedatum 14-08-2019

Uw organisatie kan van sollicitanten een financieel cv krijgen. Hier staat in of uw organisatie één of meer personeelssubsidies kan ontvangen. Het financieel...

Vraag en antwoord

Wat zijn gebruikelijke manieren om scholing voor werknemers te bekostigen?
Wat de gebruikelijke manier is van het bekostigen van scholing, hangt onder meer af van de omvang van een organisatie. Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van Rendement Uitgeverij. Daaruit blijkt dat vooral grotere organisaties vaste budgetten toewijzen. 81% van de organisaties... Lees het hele antwoord