Personeelssubsidies

Subsidie is een bijdrage van de overheid of een stichting om een bepaalde activiteit te stimuleren. Voor werkgevers zijn bekende subsidies de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk, de loonkostenvoordelen voor arbeidsgehandicapten en de gesubsidieerde mobiliteitsscan.

In ons land zijn er nogal wat mogelijkheden om voor een bepaald project één of meer subsidies te krijgen. Er zijn wel altijd de nodige voorwaarden waaraan uw organisatie moet voldoen om de subsidie te kunnen innen.

Nieuws

Nota van wijziging over LKV ouderen naar Tweede Kamer

25-01-2024

Het demissionaire kabinet wil het loonkostenvoordeel (LKV) oudere werknemer stapsgewijs afschaffen. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en...

Verwerk LKV en LIV deze maand in loonaangifte 2023

18-01-2024

Elk jaar moet een werkgever uiterlijk 31 januari de laatste aangifte loonheffingen over het vorige kalenderjaar indienen. Het is zaak dat hi...

Nieuwe versie Kennisdocument WTL gepubliceerd

04-01-2024

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de 12e versie van het kennisdocument over de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL)...

Uurloongrenzen lage-inkomensvoordeel over 2024 bekend

21-12-2023

Werkgevers kunnen over 2024 het lage-inkomensvoordeel (LIV) krijgen voor alle werknemers die gemiddeld minimaal 100% en maximaal 104% van he...