Personeelssubsidies

Subsidie is een bijdrage van de overheid of een stichting om een bepaalde activiteit te stimuleren. Voor ondernemingen zijn bekende subsidies de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk, de voordelen voor arbeidsgehandicapten en de gesubsidieerde mobiliteitsscan. In ons land zijn er nogal wat mogelijkheden om voor een bepaald project één of meer subsidies te krijgen. Er zijn wel altijd de nodige voorwaarden waaraan uw organisatie moet voldoen om de subsidie te kunnen innen.

Uitgelicht

Mkb'er kan binnenkort scholingssubsidie SLIM aanvragen

Vanaf maandag 2 maart 2020 kunnen mkb'ers subsidie aanvragen op basis van de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen...

Nieuws
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 21-01-2020

Voorwaarden subsidieregeling praktijkleren

Als uw organisatie een praktijk- of werkleerplaats aanbiedt en voor de subsidieregeling praktijkleren in aanmerking wil komen, moet...

Checklist
PDF bestand
Publicatiedatum: 01-09-2020

Voor welke werknemers krijgt u loonkostensubsidie?

Werknemers die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, hoeven uw organisatie geen extra geld te kosten als u ze...

Verdiepingsartikel
Door redactie Salaris Rendement
Publicatiedatum: 20-03-2019

Financieel cv vragen

Uw organisatie kan van sollicitanten een financieel cv krijgen. Hier staat in of uw organisatie één of meer personeelssubsidies...

Infograhpic
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 14-08-2019

 

Toolboxen

Alle ondernemersregelingen op een rij, van starten tot staken

Ondernemersaftrek Publicatiedatum 08-06-2020

De overheid heeft een aantal fiscale aftrekmogelijkheden in het leven geroepen om ondernemen, investeren en innoveren te stimuleren. Als u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting...

Optimaal profiteren van LKV en (jeugd-)LIV

LKV en (jeugd-)LIV Publicatiedatum 14-07-2020

Om voor een loonkostenvoordeel (LKV) of het lage-inkomensvoordeel (LIV) of jeugd-LIV in aanmerking te komen, moet in elk geval uw administratie piekfijn in orde zijn....

Tools

Verdiepingsartikelen

NOW-aanvraag is afgewezen: biedt de rechter een helpende hand?

Corona-advies 6 minuten | 22-09-2020

Langzaamaan druppelen de eerste uitspraken van rechters binnen over de NOW-subsidie voor loonkosten. Uit deze rechtspraak valt nog niet echt...

Financiële tegemoetkomingen rond scholing werknemers

Opleiding en ontwikkeling 5 minuten | 28-07-2020

Scholing komt niet alleen uw werknemers zelf ten goede, het is uiteraard ook in het belang van uw onderneming. En als uw organisatie (noodge...

De WTL: wat levert hij precies op?

LKV en (jeugd-)LIV 5 minuten | 01-07-2020

Als een werknemer verschillende voordelen voor zijn organisatie met zich meebrengt, is het niet gek als de werkgever door de bomen het bos n...

Infographics

Recht op LIV, jeugd-LIV of een LKV?

LKV en (jeugd-)LIV Publicatiedatum 24-07-2020

Het kan behoorlijk ingewikkeld zijn om te bepalen of een organisatie lage-inkomensvoordeel (LIV), jeugd-LIV of een loonkostenvoordeel (LKV) kan ontvangen voor een werknemer....

Fiscale innovatieregelingen

Innovatie Publicatiedatum 09-09-2019

Innovatie is erg belangrijk voor de Nederlandse economie. De overheid probeert innovatie te stimuleren met verschillende fiscale regelingen. Welke regelingen zijn er...

Financieel cv vragen

Personeelsdossier Publicatiedatum 14-08-2019

Uw organisatie kan van sollicitanten een financieel cv krijgen. Hier staat in of uw organisatie één of meer personeelssubsidies kan ontvangen. Het financieel...

Vraag en antwoord

Zijn er subsidieregelingen voor stages en leerwerkplekken?
De overheid kent enkele subsidieregelingen voor werkgevers die een stageplaats of leerwerkplek aanbieden: Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakt de subsidieregeling praktijkleren mogelijk voor werkgevers die een praktijk- of werk-leerplaats aanbieden. Het subsidiebedrag... Lees het hele antwoord