Aanvraagperiode SDE+ opent 27 september

9 september 2016 | Door redactie

U kunt gebruikmaken van de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energie (SDE+) als uw organisatie investeert in zonnepanelen, windmolens of andere duurzame energiebronnen. Vanaf 27 september staat deze subsidieregeling weer open.

De SDE+regeling is bedoeld om subsidie (tool) aan te vragen voor zogenoemde hernieuwbare energie. Dat is energie die wordt opgewekt uit schone, onuitputtelijke bronnen, zoals aarde, zon en wind. Vanwege de grote belangstelling voor deze energie heeft minister Kamp van Economische Zaken aan de najaarsronde € 1 miljard toegevoegd waardoor het budget voor de najaarsronde komt op € 5 miljard. De najaarsronde opent op dinsdag 27 september om 9 uur en eindigt op donderdag 27 oktober om 17 uur. De regeling SDE+ maakt onderscheid tussen verschillende energiebronnen en voor de verschillende categorieën investeringen bestaan verschillende aanvraagrondes verdeeld in vier fases.

Zorg voor een volledige aanvraag

Om in aanmerking te komen voor de SDE+ subsidie moet u ervoor zorgen dat uw aanvraag compleet en juist is. Dat betekent dat u op tijd alle bijlagen en vergunningen verzamelt en meestuurt. U moet onder andere de vergunningsaanvraag, de verleende omgevingsvergunning en een haalbaarheidsstudie indienen. Alleen als uw aanvraag volledig is, waarover u kunt lezen in de brochure (pdf), neemt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de subsidieaanvraag via het eLoket in behandeling.