Budget voorjaarsronde 2019 SDE+ ligt miljard lager dan 2018

9 januari 2019 | Door redactie

Heeft uw organisatie plannen om in 2019 in duurzame energiebronnen te investeren, dan kunt u gebruikmaken van de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energie (SDE+). Voor het voorjaar van 2019 is onlangs het budget vastgesteld, namelijk € 5 miljard. Dat is € 1 miljard minder dan in 2018.

De invulling van de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) in 2019 is op 21 december 2018 aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer. De SDE+ is er voor investeringen in zonnepanelen, windmolens of andere duurzame energiebronnen. U kunt vanaf dinsdag 12 maart tot en met donderdag 4 april 2019 uw subsidieaanvraag indienen (tool). De voorjaarsronde heeft ook in 2019 drie fases. In de eerste week kunnen alleen projecten met een basisbedrag tot maximaal € 0,09 kWh indienen. Vervolgens wordt de regeling stapsgewijs ook opengesteld voor duurdere projecten tot € 0,11 en € 0,13 per kWh. De verwachting is dat ook voor het najaar weer € 5 miljard beschikbaar zal zijn.

Meer mogelijkheden om subsidie aan te vragen

Tijdens de SDE+ openstelling hebben aanvragers ook de mogelijkheid om subsidie aan te vragen in de zogenaamde vrije categorie. Organisaties worden zo gestimuleerd om projecten voor een lager bedrag dan het maximum basisbedrag van de betreffende categorie in te dienen en daarmee meer kans te maken op subsidie. Zo kunnen initiatiefnemers de subsidieaanvraag nog meer toespitsen op de specifieke belangen van hun organisatie.

Stimulering van duurzame energievoorziening

Met de SDE+ levert het ministerie van Economische Zaken een belangrijke bijdrage aan het Energieakkoord om 14% hernieuwbare energie in 2020 te realiseren en 16% hernieuwbare energie in 2023. De subsidie is bedoeld als stimulans voor duurzame energievoorziening bij zowel profit als non-profit organisaties, met uitzondering van de Rijksoverheid. Hierdoor worden organisaties aangemoedigd mee te helpen milieuproblemen aan te pakken of te voorkomen (tool). Uw organisatie kan subsidie aanvragen (tool) voor zogenoemde hernieuwbare energietechnieken, die zijn onderverdeeld in een aantal categorieën energiebronnen die specifiek benoemd zijn in de Kamerbrief (pdf).