Definitieve SDE correctiebedragen 2017 bekend

29 maart 2018 | Door redactie

Organisaties die zelf hernieuwbare energie produceren, kunnen daarvoor SDE+ subsidie ontvangen. De hoogte van de subsidie hangt onder meer af van de correctiebedragen en de werkelijke energieproductie van het afgelopen kalenderjaar. De definitieve correctiebedragen over 2017 zijn bekend.

Na afloop van het kalenderjaar bepaalt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) de uiteindelijke hoogte van de subsidie. Het subsidiebedrag wordt bijgesteld aan de hand van de definitieve correctiebedragen en de productiegegevens van het afgelopen jaar. De productiegegevens ontvangt RVO.nl van de netbeheerder. RVO.nl begint met de bijstelling over 2017 zodra de productiegegevens over het hele kalenderjaar door de netbeheerder zijn aangeleverd. RVO.nl verrekent dan het vastgestelde definitieve subsidiebedrag met de al ontvangen voorschotten. De bijstelling kan zowel positief als negatief uitpakken.

SDE+ bijdragen afhankelijk van energieprijs

Met de SDE+ subsidie vergoedt RVO.nl het verschil tussen de kostprijs van hernieuwbare energie en de marktwaarde van de geleverde energie. De hoogte van de SDE+ bijdrage is daarmee afhankelijk van de ontwikkeling van de energieprijs. Dit geldt voor alle productie-installaties.

Stimulans voor een duurzame energievoorziening

Met de SDE+ worden organisaties aangemoedigd mee te helpen om milieuproblemen aan te pakken of te voorkomen (tool). Door het verstrekken van subsidie levert het ministerie van Economische Zaken een belangrijke bijdrage aan het Energieakkoord om 14% hernieuwbare energie in 2020 te realiseren en 16% hernieuwbare energie in 2023. De subsidie (tool) is bedoeld als stimulans voor duurzame energievoorziening bij zowel profit- als non-profitorganisaties, met uitzondering van de Rijksoverheid.