In 2018 veel subsidieaanvragen zonnepanelen ondernemingen

Het aantal zonnepanelen dat is aangeschaft door ondernemers is in 2018 bijna verdubbeld. Nederland is de snelst groeiende zonne-energiemarkt van Europa en de afgelopen vijf jaar lag de groei in Nederland ongeveer 40% voor op de wereldwijde groei. Een van de stimuleringsmaatregelen blijkt de SDE+ te zijn.

31 januari 2019 | Door redactie

De Nederlandse markt groeide in 2018 bijna twee keer zo hard als de wereldwijde markt. Dit betekent dat de Nederlandse zonne-energiemarkt haar inhaalslag ten opzichte van de rest van de wereld sterk heeft doorgezet in 2018. Eén van de aanjagers van zonnestroom voor ondernemingen is de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energie (SDE+). Dit is een regeling die het ministerie van Economische Zaken en Klimaat inzet om de productie van duurzame energie te stimuleren, bijvoorbeeld voor het aanbrengen van zonnepanelen. Het gaat dan vooral om grootschalige projecten op het gebied van wind- en zonne-energie. Daarmee moet deze subsidie de omslag naar groene energie bespoedigen. 

Veel aanvragen zonne-energie bij najaarsronde SDE+ 2018

Hoewel de subsidieaanvraag voor zonnestroom in 2018 minder succesvol was tijdens de voorjaarsronde van de SDE+ vergeleken met 2017, is het aantal ingediende subsidieaanvragen (tool) in de najaarsronde van 2018 uitzonderlijk hoog en lijkt het alsnog een uitstekend jaar te worden voor zonnestroom in de SDE+, zo is te lezen in het Nationaal solar trendrapport 2019 dat onlangs gepubliceerd is. In totaal zijn er 5.636 projecten aangevraagd voor de afgelopen najaarsronde met een bedrag van € 4,1 miljard aan  subsidie voor zonnestroom, een veel hoger aantal en bedrag dan in eerdere rondes. Voor de najaarsronde 2018 is het aan zonnestroom beschikte budget nog niet bekend. Wel is duidelijk dat er een enorme groeispurt plaatsvindt: in de voorjaarsronde 2016 was er € 172 miljoen beschikt voor zonnestroom, (2% van het hele budget) en in de voorjaarsronde van 2018 was er € 2 miljard (34% van het hele budget) geoormerkt. 

Veranderingen op til bij de SDE

Minister Wiebes van Economische zaken en klimaat wil de SDE+ verbreden. Niet alleen de innovatie van energietechnieken en -producten moet met de vernieuwde subsidie gestimuleerd worden, maar ook nieuwe technieken die in te zetten zijn voor energietransitie. De SDE+ krijgt er in de benaming dan ook een plusje bij en gaat Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++) heten. Het is de bedoeling dat er in 2019 een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. De wetgeving rond de SDE++ moet dan per 1 januari 2020 ingaan. Naast de verbreding van de SDE+ heeft de overheid ook aangegeven dat de laatste SDE+ ronde in principe in 2025 zal plaatsvinden. Begin 2023 wordt een besluit genomen over een eventueel alternatief instrument dat na 2025 ingezet wordt als opvolger van de SDE+. Dit alternatieve instrument is nodig om de doelstellingen na 2030 te realiseren, aldus het Nationaal Solar Trendrapport 2019 ©Dutch New Energy Research (pdf).