IPC-regeling opent 1 februari

28 januari 2016 | Door redactie

Als uw organisatie deelneemt aan een innovatieproject van samenwerkende mkb-ondernemingen, staat de Innovatie Prestatie Contracten-regeling (IPC-regeling) weer open voor een subsidieaanvraag. De nieuwe aanvraagperiode start op 1 februari (om 9:00 uur) en sluit op 26 februari (om 17:00 uur).

Minister Kamp van Economische Zaken wil samenwerking en innovatie binnen het mkb versterken. Daarvoor zijn er verschillende subsidies in het leven geroepen. Voor de IPC-regeling, een subsidiemogelijkheid die weer is teruggekeerd, stelt minister Kamp in 2016 €  2.785.000 ter beschikking. IPC is een subsidie voor samenwerkende mkb-ondernemingen die in dezelfde keten, branche of regio collectief een innovatietraject willen uitvoeren.   

Voorwaarden waaraan een IPC-project moet voldoen

Om subsidiekans (tool)  te maken, moet de aanvraag van een IPC-project ook in 2016 aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Het innovatieproject komt tot stand door samenwerking van een collectief van tien tot twintig deelnemers die niet in een groep met elkaar verbonden zijn.
  • De duur van het innovatieproject is maximaal twee jaar.
  • In de begroting van het innovatieproject staan alleen subsidiabele kosten.
  • Elke deelnemer voert de begroting in het begrotingsformat en in het tabblad collectieven staat alle informatie over welke deelnemer in welk collectief voor hoeveel geld deelneemt.

Uw organisatie kan de aanvraag indienen via het eLoket op RVO.nl. De aanvraag moet zijn voorzien van een aantal bijlagen: een projectplan (pdf), een machtigingsformulier, een innovatieplan, een projectbegroting en een ingevuld webformulier voor het indienen van de aanvraag.