Vraag voor 15 maart service design-voucher aan

3 maart 2017 | Door redactie

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft samen met het bedrijfsleven een beleidsexperiment ‘service design-voucher’ opgesteld. Dit is een tijdelijk subsidiemodel dat onderdeel vormt van de regeling nationale EZ-subsidies. De subsidieregeling is bedoeld voor MKB-organisaties die afkomstig zijn uit de maakindustrie met productieactiviteiten in Nederland en staat open tot 15 maart 2017.

De overheid probeert innovatie niet alleen te stimuleren met een aantal fiscale regelingen (tool), maar ook met subsidies. Ook met de service design-vouchers wil de overheid samenwerking tussen de creatieve industrie, de MKB-maakindustrie en andere sectoren stimuleren. In 2017 stelt de overheid via dit tijdelijke subsidiemodel maximaal 80 vouchers ter beschikking met een waarde van elk € 3.000. Dit bedrag moet de aanvrager uitgeven aan een advies van een kennisinstelling of adviesbureau. Voorwaarde is dat de aanvragende MKB-organisatie zelf ook € 1000 investeert in een innovatief businessmodel. Het subsidieplafond bedraagt € 240.000. De subsidie is aan te vragen (tool) via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).  

Uitvoering door een kennisinstelling of adviesbureau

De organisatie die een service design-project wil laten uitvoeren door een kennisinstelling of een adviesbureau, kan een service design-voucher aanvragen en een contract sluiten met de adviserende organisatie. Als die de gevraagde kennis heeft geleverd, draagt de aanvrager de voucher over aan de kennisinstelling of het adviesbureau. De kennisinstelling kan vervolgens de voucher verzilveren bij RVO. De aanvrager moet in de aanvraag de naam van de kennisinstelling of het adviesbureau noemen, waarmee hij het service design-project wil gaan uitvoeren. Ook moet in de aanvraag omschreven zijn om welke kennisvraag het gaat. Binnen een maand nadat de voucher is ontvangen, moet de aanvrager een op het project toegesneden offerte bijvoegen van de kennisinstelling of het adviesbureau. De voucher vertegenwoordigt zowel een waarde voor de organisatie die de voucher aanvraagt, als voor de adviserende organisatie die het service design-project uitvoert. De kennisinstelling of het adviesbureau verzilvert de voucher en krijgt de subsidie uitgekeerd, waardoor de factuur die de adviserende partij aan de aanvrager stuurt voor het service design-project lager uitvalt.