Weer € 6 miljard budget voor najaarsronde SDE+

21 juli 2017 | Door redactie

Heeft uw organisatie plannen om in 2017 in zonnepanelen, windmolens of andere duurzame energiebronnen te investeren, dan kunt u gebruikmaken van de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energie (SDE+). Voor het najaar van 2017 is onlangs het budget vastgesteld, namelijk € 6 miljard.

Niet alleen de hoogte van het budget, maar ook het tijdstip van openstelling is in de Staatscourant gepubliceerd. U kunt vanaf dinsdag 3 oktober, 9.00 uur uw subsidieaanvraag indienen (tool). Een paar weken voor de openstelling van de regeling is het mogelijk om uw subsidieaanvraag in concept klaar te zetten in het eLoket op RVO.nl. De ronde sluit op 26 oktober om 17.00 uur. De voorwaarden voor de najaarsronden verschillen nauwelijks van die voor de voorjaarsronde. Er is maar één categorie waar belangrijke wijzigingen in doorgevoerd zijn, namelijk de categorie zon-PV. Het basisbedrag in deze categorie verlaagt en de realisatietijd voor zon-PV < 1 MWp verkort van drie naar anderhalf jaar. 

Stimulering van duurzame energievoorziening

Met de SDE+ levert het ministerie van Economische Zaken een belangrijke bijdrage aan het Energieakkoord om 14% hernieuwbare energie in 2020 te realiseren en 16% hernieuwbare energie in 2023. De subsidie is bedoeld als stimulans voor duurzame energievoorziening bij zowel profit als non-profit organisaties, met uitzondering van de Rijksoverheid. Hierdoor worden organisaties aangemoedigd mee te helpen milieuproblemen aan te pakken of te voorkomen (tool). Uw organisatie kan subsidie aanvragen (tool) voor zogenoemde hernieuwbare energietechnieken, die zijn onderverdeeld in een aantal categorieën energiebronnen. Actuele informatie over de openstellingsronde SDE+ najaar 2017 en het eLoket vindt u via SDE.