Vernieuwde Leidraad PVT is nu beschikbaar

21 oktober 2015 | Door redactie

De Leidraad personeelsvertegenwoordiging (Leidraad PVT) is vernieuwd. De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft de nieuwe versie van de Leidraad PVT op zijn website gepubliceerd.

De wijzigingen in de Leidraad PVT zijn grotendeels gebaseerd op de wijzigingen die onlangs in het Voorbeeldreglement ondernemingsraden zijn verwerkt. In de Leidraad PVT (pdf) is ook een modelreglement opgenomen, ook al is de PVT niet verplicht om een reglement op te stellen. Het kan toch handig zijn om een reglement te hebben om daarin de werkwijze van de PVT en de regels rondom de verkiezingen (tool) vast te leggen. De vorige versie van de Leidraad PVT kwam uit 2010.

Leidraad PVT licht taken PVT toe

In de Leidraad PVT staat ook uitgelegd wat volgens de Wet op de ondernemingsraden de taken en bevoegdheden van de PVT zijn. Die vindt u terug in artikel 35c WOR en artikel 35d WOR. Deze artikelen verwijzen naar andere artikelen in de WOR die ook van toepassing zijn op de PVT.

Papieren versie bestellen tot 1 december 2015

U kunt de Leidraad PVT online inzien, maar tot 1 december 2015 is het ook nog mogelijk om een papieren versie te bestellen. De verzending van de papieren exemplaren gebeurt na 15 december.