Factoren die het ontstaan van een burn-out beïnvloeden

Een burn-out ontstaat vaak door een combinatie van factoren, zowel op maatschappelijk, persoonlijk als werkgerelateerd vlak. TNO publiceerde een overzicht.

4 mei 2021 | Door redactie

Burn-out is een belangrijke reden voor ziekteverzuim. Maar het is voor arboprofessionals moeilijk om er preventieve maatregelen tegen te nemen, omdat de factoren die een burn-out veroorzaken, vaak divers zijn. Ze zijn ook niet allemaal werk-gerelateerd. Vaak zijn er belangrijke persoonlijke en zelfs maatschappelijke componenten aanwezig.

Overzicht factoren

TNO is al enige tijd bezig met onderzoek naar de belangrijkste factoren achter een burn-out. Dat heeft het volgende overzicht opgeleverd.

Werk

 • veel werkeisen;
 • hoge emotionele werkbelasting;
 • weinig sociale steun leidinggevende;
 • ontevreden met werk-privébalans;
 • personeelstekort;
 • pestgedrag collega’s;
 • ontevreden met salaris;
 • arbeidsconflict;
 • geen aansluiting werk en ervaring.

Persoonlijk

 • perfectionisme;
 • gebrek aan veerkracht;
 • hoge verwachtingen van eigen leervermogen (leeroriëntatie);
 • weinig zelfvertrouwen;
 • slechte financiële situatie;
 • privé-omstandigheden;
 • psychiatrische problematiek.

Maatschappelijk

 • digitalisering;
 • toename concurrentie uit buitenland;
 • minder tijd voor klant- of patiëntcontact;
 • conjunctuur;
 • remmend effect vrijwilligerswerk (eén tot drie uur per week vrijwilligerswerk heeft een remmend effect op de ontwikkeling van burn-outklachten).

Meer informatie over het voorkomen van verzuim door een burn-out vindt u in de toolbox Zo voorkomt u langdurig verzuim door een burn-out.

Bijlagen bij dit bericht

Burn-out voorkomen
E-learning | VideoCollege 21 minuten
Begeleiding bij burn-out
Verdiepingsartikel