Meer nadruk in arbozorg op preventieve maatregelen

14 oktober 2022 | Door redactie

In de gezondheidszorg komt steeds meer nadruk te liggen op preventie. Zo kan een gezonde leefstijl bijdragen aan het voorkomen van hart- en vaatziekten en diabetes type 2. Ook in de werkomgeving is aandacht voor preventie belangrijk. Dat kan in de arbozorg op verschillende niveaus.

Preventieve zorg wordt steeds belangrijker. Ook de afspraken in het Nationaal Preventieakkoord zijn daarop gericht. Voorkomen dat mensen ziek worden, scheelt in de druk op de zorg en in de kosten. Als het gaat om preventieve zorg – het voorkomen van ziekte en complicaties door ziekte  – worden drie verschillende niveaus van preventie onderscheiden: primaire, secundaire en tertiaire preventie. Het is een onderverdeling naar de verschillende fasen van ziekte:

  1. Primaire preventie
    Dit is bedoeld om te voorkomen dat iemand gezondheidsschade oploopt en ziek wordt.
  2. Secundaire preventie
    Hierbij ligt de nadruk op het vroegtijdig opsporen van een ziekte of aandoening; de werknemer heeft al een aandoening of ziekte, maar deze is nog niet gediagnosticeerd.
  3. Tertiaire preventie
    De maatregelen zijn erop gericht om herhaling of verergering van de klacht of aandoening te voorkomen.

Voorkomen dat klachten verergeren

Een voorbeeld van primaire preventie in de werksituatie is de arbeidshygiënische strategie (infographic). De werkgever neemt risicobeperkende maatregelen in een vaste volgorde, en begint met het wegnemen van de veroorzaker van ziekte. Bijvoorbeeld een giftige stof, straling of een gevaarlijke machine. De bevolkingsonderzoeken naar borstkanker en darmkanker zijn voorbeelden van secundaire preventie, net als het periodiek arbeidsgeneeskundige onderzoek (PAGO) (artikel) in de bedrijfsgeneeskunde. Voor sommige beroepen is dit verplicht. Het aanbieden van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) tijdens het werk en het aanpassen van de werkplek zijn voorbeelden van tertiaire preventie. Dit zorgt ervoor dat bepaalde klachten niet verergeren. Ook het geven van voorlichting aan werknemers met diabetes type 2 en anti-rookprogramma’s zijn voorbeelden van tertiaire preventie.

Bijlagen bij dit bericht