Veelgestelde vragen van arboprofessionals over Covid-19

21 september 2023 | Door redactie

Hoewel de coronapandemie voorbij is, hebben werkgevers en arboprofessionals nog wel vragen over de risico’s van besmetting in de komende winter, de gevolgen van Covid-19 en het handhaven of opnieuw instellen van risicobeperkende maatregelen. Die vragen en antwoorden zijn verzameld in een kennisdocument.

Ook al is het inmiddels drie jaar geleden dat de eerste besmetting met het coronavirus in Nederland plaatsvond, er zijn met het oog op het naderende griepseizoen werknemers en werkgevers die hier vragen over hebben. Bijvoorbeeld omdat zij te maken hebben gehad met Covid-19. Ook de preventiemedewerker en arbocoördinator worden met deze vragen geconfronteerd. Daarom hebben diverse beroepsverenigingen van (arbo)deskundigen een kennisdocument gepubliceerd met 15 vragen en antwoorden voor arboprofessionals. Een van de dringendste vragen is of de huidige situatie rond Covid-19 nog risicovol is en in welke mate. Op dit moment kunnen organisaties een verkoudheidsscenario hanteren. Alertheid is wel geboden, want het griepseizoen komt eraan. En dat kan voor een hoger ziekteverzuim zorgen.

Thuiswerken heeft gunstig effect op ziekteverzuim

De vragen gaan over het overheidsbeleid rond corona, de sectorgerichte aanpak, de maatregelen die werkgevers kunnen nemen en de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Zo is er een maatregelenladder voor sectorale aanpak voor de vijf epidemiologische niveaus: verkoudheid, griep-plus, externe dreiging, continue strijd en worst case-scenario. Ook gaat het document in op de vraag wat de invloed van thuiswerken en hybride werken (dat is toegenomen sinds de coronapandemie) is op de gezondheid van de werknemer. Hoewel er risico is van psychische belasting (werkdruk, depressieve gevoelens) is thuiswerken ook goed voor de bevordering van duurzame inzetbaarheid, verzuimpreventie, verzuimbegeleiding en re-integratie.

De Kennisnieuwsbrief Covid-19 en arbeidsgerelateerde zorg is onder meer via de website van de NVAB te downloaden (pdf).