Preventiemedewerker steeds meer adviserende rol bij arbobeleid

Sinds de laatste wijziging van de Arbowet hebben preventiemedewerkers nadrukkelijk een rol gekregen als adviseur van werkgever en arbodienstverlener. Dat gaat niet elke preventiemedewerker even makkelijk af. Een filmpje moet helpen bij het geven van advies.

28 september 2018 | Door redactie

De preventiemedewerker heeft een aantal wettelijke taken, maar is daarnaast degene die gezond en veilig werken in de organisatie blijvend op de kaart moet zetten. Sinds de wijziging van de Arbowet (tool) is de rol van de preventiemedewerker nog belangrijker geworden. Hij adviseert niet alleen (gevraagd en ongevraagd) de werkgever over het te voeren arbobeleid, maar ook de  arbodienst of bedrijfsarts en de ondernemingsraad (OR). Daarvoor moet de preventiemedewerker over bepaalde kennis en competenties beschikken zoals adviesvaardigheden en overtuigingskracht. Een nieuwe filmpje uit de serie ‘Tips voor preventiemedewerkers’ laat zien hoe de preventiemedewerker een advies kan opstellen.

Wettelijke taken van de preventiemedewerker

Hoe de functie van preventiemedewerker wordt ingevuld, is voor iedere organisatie anders en hangt mede af van de arbeidsomstandigheden en de risico’s die spelen. Het takenpakket van een preventiemedewerker in een groot ziekenhuis met veel verschillende risico’s ziet er anders uit dan dat van de preventiemedewerker in een administratiekantoor of garagebedrijf. De wettelijke taken zijn echter voor iedereen hetzelfde:

  • verlenen van bijstand aan de werkgever bij het naleven van de verplichtingen uit de  Arbowet;
  • meewerken aan het opstellen van de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) (tools);
  • meewerken aan het uitvoeren van de maatregelen zoals die zijn genoemd in het plan van aanpak dat bij de RI&E hoort;
  • adviseren aan en samenwerken met de OR of de personeelsvertegenwoordiging (PVT);
  • adviseren aan en samenwerken met de arbodienst en de bedrijfsarts.