Update Snelstartgids voor Preventiemedewerkers beschikbaar

6 september 2018 | Door redactie

Preventiemedewerkers moeten het vak vaak in de praktijk leren. Dat kan nog wel eens lastig zijn. In de geüpdatete Snelstartgids van TNO staan duidelijke stappen om een begin te maken.

Elke organisatie moet minimaal één preventiemedewerker aanwijzen om (in elk geval) de drie wettelijke taken te vervullen. Dit zijn:

  • (meewerken aan) het opstellen van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) (tools);
  • adviseren van de OR of personeelsvertegenwoordiging (PVT) over arbeidsomstandigheden en maatregelen om risico’s weg te nemen of te verkleinen;
  • (meewerken aan) het uitvoeren van deze maatregelen.

Om die taken te kunnen vervullen, heeft de preventiemedewerker kennis nodig. Hij kan bijvoorbeeld een training of opleiding volgen, maar veel informatie is ook online te vinden. Zo heeft TNO een  Snelstartgids voor Preventiemedewerkers (pdf) ontwikkeld. Daarin staat informatie over onder andere de rechten en plichten van de preventiemedewerker. Ook staan er verwijzingen in naar organisaties en instanties. De gids is vanwege de gewijzigde Arbowet (tool) geüpdatet. Bovendien zijn er nieuwe tools en verwijzingen naar websites toegevoegd.

Rol preventiemedewerker belangrijker door wijziging Arbowet

Door wijzigingen van de Arbowet speelt de preventiemedewerker binnen organisaties een nog belangrijkere rol. Zo moet de preventiemedewerker overleggen met de bedrijfsarts of arbodienst. De wet schrijft niet voor hoe die samenwerking eruit moet komen te zien, maar het overleg moet wel zijn vastgelegd in het basiscontract met de arbodienst. Door de uitwisseling van kennis kunnen risico’s eerder worden gesignaleerd. De preventiemedewerker kan dan actie ondernemen door de risico’s op te nemen in de RI&E en maatregelen in het bijbehorende plan van aanpak. Dat komt de veiligheid en gezondheid van werknemers ten goede.