Aanpak werkstress niet in alle sectoren voldoende

16 november 2017 | Door redactie

Hoewel het percentage werkgevers in Nederland dat beleid heeft voor de aanpak van werkstress is gestegen van 69% in 2014 naar 77% in 2016, gaat het niet in alle sectoren goed. Dat blijkt uit de resultaten van controles die Inspectie SZW tussen augustus 2016 en maart 2017 uitvoerde.

Inspectie SZW (tools) controleerde bij incassobureaus, beveiligingsorganisaties, onderwijsorganisaties en gerechtshoven of werkgevers voldoende maatregelen hadden genomen om werkdruk, agressie en ongewenste omgangsvormen – vormen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) (tools) – tegen te gaan. Werknemers in deze vier sectoren hebben meer kans op werkstress. Bij zo’n 70 inspecties trof de Inspectie 345 overtredingen aan. Slechts 20% van de gecontroleerde organisaties had zijn zaakjes volledig op orde.

Inspectie onderstreept belang van preventie

Naar aanleiding van de resultaten is Inspectie SZW in gesprek gegaan met werkgeversorganisaties van de geïnspecteerde sectoren. De organisaties gaan hun leden ondersteunen bij het aanpassen van hun beleid tegen PSA. Daarnaast spreekt de Inspectie met vertegenwoordigers van arbodiensten, bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en organisatiedeskundigen om het belang van preventief beleid tegen PSA te onderstrepen. De Inspectie zal geïnspecteerde organisaties die een overtreding hebben begaan, opnieuw inspecteren.

Werkgever moet beleid voeren tegen PSA

Psychosociale arbeidsbelasting is beroepsziekte nummer één in Nederland. PSA veroorzaakt stress en kan leiden tot langdurig ziekteverzuim. Een werkgever is op basis van artikel 3 van de Arbowet verplicht om beleid te voeren tegen PSA. De risico’s moeten in de risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E)(tools) zijn vermeld. In het bijbehorende plan van aanpak hoort te staan welke maatregelen de werkgever neemt om risico’s weg te nemen of – als dat niet mogelijk is – te beperken.