Hoe ver reikt de aansprakelijkheid van de OR?

17 oktober 2022 | Door redactie

Geen enkele ondernemingsraad (OR) kan officieel aansprakelijk worden gesteld. Wel kan een OR moreel verantwoordelijk zijn voor de besluiten die hij neemt of de standpunten die hij inneemt.

Of het nu gaat om een advies van de OR dat verkeerd uitpakt, om het verlenen van instemming voor iets waar de achterban fel op tegen is of om een arbobeleid dat aan alle kanten rammelt: omdat een OR geen rechtspersoonlijkheid heeft, kan hij juridisch gezien níet aansprakelijk worden gesteld. Niet door de werkgever, niet door de werknemers en ook niet door derde partijen, zoals de vakbond of een overheidsinstantie. Vallen er bijvoorbeeld gewonden op de werkvloer omdat er een slecht arbobeleid wordt gevoerd, dan kan de OR nooit aansprakelijk worden gesteld. Ook al heeft de OR een wettelijke zorgplicht en vergaande bevoegdheden op het gebied van arbeidsomstandigheden (artikel).

Wel moreel verantwoordelijk, niet juridisch aansprakelijk

De instemming van de OR werkt nooit direct door in de individuele arbeidsovereenkomst van de werknemers. Toch kunnen besluiten van de ondernemingsraad nadelig uitpakken voor de werknemers, op welk vlak dan ook. Hoewel de OR de verantwoordelijkheid draagt om alle werknemers te vertegenwoordigen en zich voor hen in te zetten, is hij juridisch gezien niet aansprakelijk. Maar ook al kan de OR niet aansprakelijk worden gesteld, de OR heeft wel een morele verantwoordelijkheid. Leden van een slecht presterende of functionerende OR zullen bij de eerstvolgende OR-verkiezingen dan ook niet snel opnieuw worden verkozen door de werknemers.