Tool arbeidsgehandicapten handig voor OR

29 februari 2016 | Door redactie

Ondernemingsraden die werk maken van hun wettelijke zorgtaak om arbeidsgehandicapten een kans te geven in hun organisatie, kunnen gebruikmaken van de nieuwe Regelhulp Premiekortingen. Deze digitale regelhulp van de Rijksoverheid maakt inzichtelijk welke premiekortingen er gelden voor het in dienst nemen en houden van arbeidsgehandicapten.

Iedere ondernemingsraad (OR) heeft de wettelijke zorgtaak om het inschakelen van arbeidsgehandicapten te stimuleren. Dit is vastgelegd in artikel 28 lid 3 van de WOR. Daarom is het goed om te weten welke maatregelen de overheid neemt om werkgevers op dit terrein te ondersteunen. Zo heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs een digitale regelhulp beschikbaar gesteld die aangeeft op welke premiekortingen een onderneming recht heeft als zij een arbeidsgehandicapte in dienst heeft of neemt.

OR kan regelhulp gebruiken bij voorstel aan werkgever

Er zijn verschillende premiekortingen bij indiensttreding van een nieuwe werknemer die het voor werkgevers aantrekkelijker maken om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. OR'en die hun zorgtaak rond het in dienst nemen en houden van arbeidsgehandicapten serieus nemen, kunnen de Regelhulp Premiekortingen gebruiken ter onderbouwing van hun voorstel aan de werkgever. De OR kan op basis van artikel 23 WOR (initiatiefrecht) een officieel voorstel indienen, waarover de werkgever minimaal één keer met de OR moet overleggen.