Uitbreiding rechten OR bij beloning op komst

11 april 2016 | Door redactie

Vanuit verschillende hoeken gaan stemmen op om de ondernemingsraad (OR) meer invloed te geven op het gebied van beloning. Zo liggen er onderzoeksvragen en voorstellen op het gebied van beloningsstructuur, topbeloningen en beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen.

PvdA-Kamerlid Groot riep onlangs op om onderzoek te doen naar een sterkere positie van de OR bij overnames door private equity-partijen (partijen met privaat vermogen). Het onderzoek richt zich met name op uitbreiding van het informatierecht (tools) en het adviesrecht (tools). Zo wordt het informatierecht mogelijk uitgebreid waardoor de OR zelfstandig informatie bij de accountant mag opvragen tijdens een overname; dat is nu wettelijk verboden.

OR-bevoegdheden in volle breedte onderzoeken

Minister Dijsselbloem van Financiën stelde in aanvulling op zijn partijgenoot Groot voor om het onderzoek breder te trekken. Dijsselbloem vindt het zonde om het onderzoek naar de uitbreiding van OR-bevoegdheden te beperken tot overnames alleen. Zijn voorstel is om de mogelijkheden voor een grotere OR-rol breder te onderzoeken. Het kabinet gaat hiermee aan de slag.

Overleg over topbeloningen en gelijke beloning man-vrouw

Verder werkt minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan een wetsvoorstel waardoor de OR en de bestuurder jaarlijks moeten overleggen over de beloningsverhoudingen. Het is de bedoeling om het wetsvoorstel vóór het zomerreces bij de Tweede Kamer in te dienen.
Ook diende PvdA-Kamerlid Yücel onlangs een initiatiefvoorstel in dat de OR instemmingsrecht moet geven bij regelingen rondom de gelijke beloning van mannen en vrouwen.

Deze voorstellen worden of zijn al door de Tweede Kamer in behandeling genomen. Zodra een wet is aangenomen, leest u daarover natuurlijk in de e-mailnieuwsbrief van OR Rendement.

Bijlagen bij dit bericht

Informatierecht van de OR
E-learning | VideoCollege 12 minuten