Subsidieregeling voor vervroegd uittreden geopend

Het eerste aanvraagtijdvak van de Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU) is per 1 februari geopend. Via de regeling kunnen werkgevers indirect subsidie ontvangen voor uitgaven aan RVU’s en duurzame inzetbaarheid.

5 februari 2021 | Door redactie

In juli 2020 heeft demissionair minister Koolmees de Tweede Kamer geïnformeerd over de tijdelijke Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden. De regeling komt voort uit de afspraken in het pensioenakkoord en moet eraan bijdragen dat alle werkenden zo gezond mogelijk kunnen doorwerken tot hun pensioen. De minister heeft de maatwerkregeling nu uitgewerkt. In de periode van 2021 tot en met 2025 stelt het ministerie van SZW bijna € 1 miljard beschikbaar voor de maatwerkregeling, die voorziet in subsidies voor sectorale samenwerkingsverbanden voor activiteiten rond duurzame inzetbaarheid. Ook krijgen sectoren met werknemers die zwaar werk doen, de mogelijkheid om met subsidie werknemers vervroegd te laten uittreden.

Vanaf 1 februari subsidieaanvragen voor sectoranalyses

De MDIEU kent twee typen subsidieaanvragen: sectoranalyses en activiteitenplannen. Sectorale samenwerkingsverbanden van sociale partners kunnen een subsidie van € 20.000 aanvragen voor het uitvoeren van een sectoranalyse naar de duurzame inzetbaarheid binnen de sector en eerder uittreden. Het tijdvak voor het aanvragen van subsidies voor een sectoranalyse is geopend van 1 februari 2021 tot en met 26 februari 2021 17.00 uur. In het najaar van 2021 volgt een tweede aanvraagtijdvak voor sectoranalyses.

Vanaf 1 juni subsidieaanvragen voor activiteitenplannen

In de periode 2021 tot en met 2025 opent het ministerie ten minste vier aanvraagtijdvakken voor het aanvragen van subsidie voor activiteitenplannen van sectorale samenwerkingsverbanden. Het eerste aanvraagtijdvak opent op 1 juni 2021 en staat de hele maand juni open. In dit aanvraagtijdvak kunnen sectoren subsidie aanvragen voor RVU’s die per 1 januari 2021 zijn gestart. Dit valt samen met de inwerkingtreding van de fiscale versoepeling van de RVU.

Subsidie via samenwerkingsverbanden naar werkgevers

Via een sectoraal samenwerkingsverband komt de subsidie voor activiteitenplannen terecht bij werkgevers binnen de betreffende sector. Van het subsidiebedrag moet een sector ten minste 25% gebruiken voor investeringen in duurzame inzetbaarheid. De overige 75% van het subsidiebedrag mag de sector inzetten als bijdrage in de kosten die individuele werkgevers maken voor regelingen voor vervroegde uittreding (RVU’s). Voor de RVU's geldt op sectorniveau een subsidiepercentage van maximaal 25% van de uitkeringskosten. Voor de kosten van een individuele RVU kan het subsidiepercentage onder voorwaarden hoger zijn door een differentiatie tussen grote en kleine organisaties. Maar werkgevers zullen hoe dan ook een flink deel zelf moeten betalen.