Wetsvoorstel voor afkoop pensioen en RVU deels uitgesteld

13 januari 2021 | Door redactie

De Eerste Kamer heeft het voorstel voor de Wet pensioenbedrag ineens, RVU en verlofsparen aanvaard. Op het deel van het wetsvoorstel dat over het pensioenbedrag ineens gaat, is echter veel kritiek. De invoering van dit deel is daarom uitgesteld tot 2023.

In november 2020 schaarde een meerderheid van de Tweede Kamer zich achter het wetsvoorstel dat ervoor moet zorgen dat werknemers makkelijker eerder kunnen uittreden en meer keuzevrijheid bij de pensioenbesteding krijgen. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wilde daarna het wetsvoorstel nog vóór 2021 door de Eerste Kamer loodsen, maar dat bleek te ambitieus. Nu de Eerste Kamer het voorstel alsnog heeft aangenomen, blijven de gevolgen van de vertraging beperkt voor de maatregelen die gaan over verlofsparen en regelingen voor vervroegde uittreding (en de bijbehorende subsidieregeling). De minister regelt dat werkgevers en werknemers met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 van deze regels gebruik kunnen maken.

Twee momenten voor opname pensioenbedrag

Daarentegen is de optie voor pensioendeelnemers om maximaal 10% van hun ouderdomspensioen ineens te laten afkopen, voorlopig niet aan de orde. In eerste instantie zou deze afkoop alleen mogelijk zijn op het moment dat de pensioendeelnemer met pensioen zou gaan, maar de minister introduceerde in de Tweede Kamer ook nog een tweede moment. Die wijziging leidde tot kritiek. De Eerste Kamer ziet veel problemen met betrekking tot de uitvoerbaarheid. De minister zegde de Eerste Kamer daarom toe dit deel van het wetsvoorstel met een jaar uit te stellen, tot 1 januari 2023. Senator Oomen (CDA) diende een motie in met het verzoek aan de regering om in de tussentijd op zoek te gaan naar een beter alternatief. Op 19 januari 2021 wordt over deze motie gestemd.

Wetsvoorstel is voortvloeisel van pensioenakkoord

De maatregelen uit dit wetsvoorstel zijn onderdeel van het pensioenakkoord. Dat het voor werknemers met zwaar werk makkelijker moest worden om eerder te stoppen met werken, was één van de belangrijkste eisen van de FNV. De grootste vakbond van Nederland is dan ook tevreden over het feit dat dit nu geregeld is. Andere onderdelen van het pensioenakkoord die inmiddels in de wetgeving zijn opgenomen, zijn de vertraagde stijging van de AOW-gerechtigde leeftijd en een verandering van de koppeling tussen de AOW-leeftijd en de gemiddelde levensverwachting.

Wilt u de voortgang van het wetsvoorstel bijhouden? Controleer dan regelmatig dit overzicht van voorstellen voor wetten en regelingen op het gebied van personeel en arbeid (account benodigd).