Normbedrag binnenlandse en buitenlandse dienstreis 2021

De vergoedingsbedragen voor verblijfskosten tijdens dienstreizen in het binnenland zijn gewijzigd per 1 januari 2021. Ook de bedragen in de tarieflijst voor verblijfskosten bij buitenlandse dienstreizen zijn aangepast.

11 januari 2021 | Door redactie

De werkgever mag voor de onkostenvergoedingen voor een werknemer die op dienstreis gaat in het binnen- of buitenland aansluiten bij de vergoedingen die in de cao Rijk staan. Belangrijk is dat de werknemers wat hun uitgaven betreft vergelijkbaar zijn met ambtenaren op dienstreis. Voor 2021 geldt dat de werkgever voor binnenlandse dienstreizen maximaal de volgende bedragen voor verblijfskosten (gericht vrijgesteld) kan vergoeden aan de werknemer:


Onderdeel van de dienstreis

Vergoeding cao Rijk

Onbelast vergoed

Belast

Kleine uitgaven overdag

€ 5,46

€ 4,87

€ 0,59

Uitgaven 's avonds

€ 16,28

€ 9,74

€ 6,54

Ontbijt

€ 11,10

€ 11,10

€ -

Lunch

€ 16,80

€ 9,82

€ 6,98

Avondmaaltijd

€ 25,42

€ 24,65

€ 0,77

Logies

€ 113,66

€ 112,43

€ 1,23

Let op de maximale belastingvrije vergoedingen

De bedragen die de Belastingdienst heeft vastgesteld (zie de kolom ‘onbelast vergoed’) zijn de maximale bedragen die de werkgever gericht vrijgesteld kan vergoeden en die gelden voor alle werkgevers. Deze zijn lager dan de normbedragen die in paragraaf 10.2 van de cao Rijk genoemd worden (zie de kolom ‘vergoeding cao Rijk’). Als de werkgever meer vergoedt dan het bedrag in de kolom ‘onbelast vergoed’, kan hij het bovenmatige deel van de vergoeding tot het loon van zijn werknemer rekenen of als eindheffingsloon aanwijzen en in de vrije ruimte onderbrengen.

Verblijfskosten buitenlandse reizen zijn gericht vrijgesteld

Ook voor de vergoedingen voor verblijfskosten in het buitenland kan de werkgever aansluiten bij de cao Rijk, paragraaf 10.3. De vergoedingen zijn gericht vrijgesteld. Hierop geldt wel een uitzondering: als de werkgever de kosten van een overnachting niet aannemelijk kan maken, mag hij op basis van paragraaf 10.3 van de cao Rijk een vergoeding van € 11,34 geven. Deze vergoeding is dan niet gericht vrijgesteld, maar hij kan dit loon wel aanwijzen als eindheffingsloon. Op rendement.nl staat een lijst met de vergoedingsbedragen voor buitenlandse dienstreizen 2021 uit de cao Rijk.

Bijlagen bij dit bericht