Passende functie, maar niet tegen elke prijs

1 mei 2013 | Door redactie

De werkgever heeft de vrijheid om zijn bedrijfsvoering naar eigen inzicht in te richten en aan te passen. Een werknemer mag bezwaar maken als de aanpassing in strijd is met goed werkgeverschap. Bij een aanpassing van de bedrijfsvoering moet u zich ook inspannen om werknemers een passende functie te bieden. Daarin hoeft u echter niet zover te gaan dat het ten koste gaat van uw bedrijfsvoering.

Een warenhuis besloot een nieuw bedrijfsconcept te ontwikkelen voor de klantenservice. In de nieuwe formule stonden medewerkers niet langer achter de balie maar in een open ruimte waarin ze klanten actief moesten benaderen. Het nieuwe winkelconcept hield in dat werknemers veel moesten lopen en staan. Een werkneemster was daar lichamelijk niet toe in staat. De werkgever bood haar een functie op een andere afdeling, waarbij ze wel kon zitten. Ze kreeg ook een stoel en voetensteun.

Principe van goed werkgeverschap is begrensd

De werkneemster stapte naar de rechter omdat zij haar oude functie op de klantenservice terug wilde. Ze meende dat ze best op de klantenservice kon werken als haar werkgever haar maar een zitmogelijkheid bood. De kantonrechter oordeelde dat het principe van goed werkgeverschap begrensd is. Het zou onredelijk zijn om van het warenhuis te verlangen het nieuwe winkelconcept niet in te voeren omdat de mobiliteit van de werkneemster beperkt was. Als de werkneemster toch een zitmogelijkheid zou krijgen bij de klantenservice, zou dat de nieuwe winkelformule te zeer doorkruisen. Zitten paste immers niet bij de nieuwe doelstelling om klanten actief te benaderen. De rechter bepaalde dat de werkgever de wens van de werkneemster dus niet hoefde te honoreren.

Passende functie na aanpassing bedrijfsvoering

Wel moest de werkgever een passend alternatief bieden na aanpassing van de bedrijfsvoering. De vraag of de nieuwe functie op de andere afdeling een passende functie was, werd in deze zaak niet beantwoord. Dat kwam doordat de zaak alleen was aangespannen om de vraag te beantwoorden of de werkneemster recht had op haar oude functie.
Kantonrechter Amsterdam, 28 februari 2013, LJN: BZ2926