Stotteraar hoeft telefoon niet op te nemen

18 februari 2015 | Door redactie

Als uw organisatie gaat reorganiseren, is het belangrijk dat de nieuwe taken die de werknemers krijgen, daadwerkelijk bij hun capaciteiten passen. De werkgever mag een stotterende werknemer dus niet zomaar telefoondienst geven. Dat blijkt uit een uitspraak van Rechtbank Noord-Nederland.

In deze zaak ging het om een monteur die na een reorganisatie ook telefonisch werk moest gaan doen. Het probleem daarbij was dat de werknemer ernstig stotterde. De telefoon opnemen leverde voor hem dan ook zo veel stress op dat hij zich ziek moest melden. Zijn werkgever accepteerde de ziekmelding niet en startte een re-integratieonderzoek. Daaruit kwam dat het niet redelijk was om van de monteur te vragen dat hij telefonisch werk zou doen. De werkgever was het niet eens met deze conclusie en nam een andere bedrijfsarts in de arm. Die stelde dat de monteur wel gewoon moest re-integreren.

Fikse ontslagvergoeding vanwege verwijtbaar gedrag van de werkgever

De werknemer weigerde om mee te werken aan de re-integratie die volgens de tweede bedrijfsarts mogelijk was. Zijn werkgever zette daarop de loonbetaling stop. Toen de monteur naar de rechtbank stapte met het verzoek om de arbeidsovereenkomst te ontbinden, vond de rechter dat hij in zijn recht stond. De arbeidsovereenkomst werd ontbonden en de werknemer kreeg een fikse ontslagvergoeding toegewezen. Volgens de rechter had de werkgever veel eerder moeten concluderen dat er voor de monteur geen plek meer zou zijn na de reorganisatie en hem via de geëigende weg moeten ontslaan. Er was er dus sprake van verwijtbaar gedrag.
Rechtbank Noord-Nederland, 17 oktober 2014, ECLI (verkort): 5349