Week van de RI&E van 17 tot 21 juni

Van 17 tot 21 juni is de vijfde Week van de RI&E, met vele mogelijkheden om kosteloos of met korting een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op te stellen of bij te werken. Verschillende brancheverenigingen, arbodiensten, adviseurs en opleiders bieden hiervoor hun diensten aan.

2 mei 2019 | Door redactie

In de Week van de RI&E kunnen werkgevers bijeenkomsten over de RI&E bezoeken, een quickscan laten uitvoeren en telefonisch adviezen aanvragen, met korting of gratis. Zij kunnen hierbij kiezen voor de onderwerpen fysieke belasting, gevaarlijke stoffen, stress, duurzame inzetbaarheid en RI&E algemeen. De website van de Week van de RI&E biedt een overzicht van alle activiteiten in het land, per dag, per type, per regio en per onderwerp.

Tools om de RI&E onder de aandacht te brengen

Op de Toolbox-pagina van WeekvandeRIE.nl zijn verschillende bestanden te vinden die werkgevers direct in hun organisatie kunnen inzetten om de RI&E onder de aandacht te brengen. Zo is er een Check-je-Werkplek-quiz waarmee organisaties hun kennis over een veilige en gezonde werkplek kunnen testen. Ook is er een Check-je-Werkplek-risicowijzer waarin de werkgever een overzicht kan creëren van de belangrijkste risico’s in de organisatie. Verder kunnen bezoekers van de website een boekje ‘Aan de slag met de RI&E’ downloaden en staan er filmpjes klaar over ‘Hoe, wat en waarom van de RI&E’ en ‘Kosten en baten van een gezonde werkomgeving’.

RI&E is belangrijk instrument om beroepsziekten tegen te gaan

Het thema van de vijfde Week van de RI&E is de strijd tegen beroepsziekten. Per jaar overlijden 4.000 werknemers als gevolg van beroepsziekten. Hiernaast raken tienduizenden werknemers arbeidsongeschikt als gevolg van beroepsziekten. Een beroepsziekte is bijvoorbeeld longkanker door asbest, maar het kan ook gaan ook om astma, een versleten rug of een burn-out. De RI&E is een belangrijk instrument om beroepsziekten tegen te gaan.