Algemene Branche RI&E-instrumenten vernieuwd

Organisaties uit sectoren die geen eigen branchespecifiek RI&E-instrument hebben, kunnen gebruikmaken van algemene RI&E-instrumenten. Steunpunt RI&E heeft de instrumenten onlangs herzien en aangepast.

3 juli 2018 | Door redactie

Steunpunt RI&E heeft een aantal branche RI&E-instrumenten herzien en aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en wetgeving. Het gaat om de Algemene MKB-RI&E, de Kantoren-RI&E en de Checklist gezondheidsrisico’s. Gebruikers van deze instrumenten zien de wijzigingen vanzelf verschijnen in de ingevulde risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Dat is niet het geval bij de Checklist gezondheidsrisico’s. Om de wijzigingen te zien, moet de nieuwe versie worden geopend. Organisaties uit branches waarvoor geen branche-RI&E instrument beschikbaar is, kunnen gebruikmaken van één van deze drie algemene RI&E-instrumenten.  

Arbodienst of kerndeskundige moet RI&E toetsen

Vaak kiezen organisaties zonder branche-instrument voor de Algemene MKB-RI&E of de Kantoren-RI&E. Die laatste is vooral geschikt voor administratieve en dienstverlenende organisaties voor wie de MKB-RI&E te uitgebreid is. Let wel op, want de Kantoren-RI&E is niet erkend. Dat betekent dat een organisatie met 25 of minder werknemers de RI&E en het plan van aanpak nog moeten laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst (als er sprake is van de vangnetregeling, artikel 14a Arbowet) of door een gecertificeerde kerndeskundige (als er sprake is van de maatwerkregeling, artikel 14a Arbowet).

Vrijstelling van toetsing van de RI&E

Organisaties kunnen onder bepaalde voorwaarden vrijstelling krijgen van toetsing van de RI&E. Die voorwaarden zijn:

Ook organisaties waarin alle werknemers bij elkaar in totaal maximaal 40 uur arbeid per week verrichten, kunnen vrijstelling krijgen.