Dynamische RI&E brengt preventie tot leven

8 november 2018 | Door redactie

Werkgevers moeten een risico-inventarisatie & evaluatie opstellen. Hierin leggen zij vast welke risico’s het werk met zich meebrengt en welke maatregelen zij treffen om de risico’s te beperken. Een dynamische RI&E betrekt de werknemers meer bij de RI&E.

In een dynamische risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) besteedt een organisatie systematisch aandacht aan de verbetering van de arbeidsomstandigheden. Dit kan bijvoorbeeld door de RI&E standaard op de agenda van het werkoverleg te zetten. De RI&E gaat ook meer leven als ook werknemers de verantwoordelijkheid voor preventie dragen en niet alleen de werkgever. Dat is ook de bedoeling van de laatste wijziging van de Arbowet (tools). Daarvoor moeten werknemers wel actief betrokken worden bij het opstellen van de RI&E. De preventiemedewerker kan hierin het voortouw nemen.

Preventie op agenda van werkoverleg

Gezond en veilig werken kan een vast agendapunt zijn van het werkoverleg. Teamleiders of projectleiders kunnen hun eigen verantwoordelijkheid krijgen. En door preventie (tools) in functioneringsgesprekken te bespreken, gaat het onderwerp ook meer leven. Ook voorlichting geven is een manier om de RI&E onder de aandacht te brengen. Dit kan met een toolbox, op schrift of op het intranet. Uiteraard geeft de werkgever het goede voorbeeld; dat is de beste vorm van voorlichting. Regelmatig evalueren hoort daarbij, per dag, per week of per maand. Dit kan heel concreet door werkplekken te bezoeken. Het helpt als ook wordt benoemd wat goed gaat en informatie uit evaluaties ook echt gebruikt wordt.

 Actualiseren 

Een kenmerk van een dynamische RI&E is dat deze continu aan verandering onderhevig is. Er wordt dus structureel gekeken of gebeurtenissen in het werk aanleiding vormen de RI&E aan te passen.In artikel 5 van de Arbowet staat dat werkgevers een RI&E moeten maken, met een bijbehorend plan van aanpak. Zij moeten deze documenten regelmatig aanpassen. Hoe vaak dat moet gebeuren staat er niet in. Meestal wordt een termijn van één jaar aangehouden. Ook moeten zij de RI&E en het plan van aanpak actualiseren (tool) als er veranderingen zijn die invloed hebben op de risico’s. Dat kan een verhuizing zijn, een nieuw computersysteem of uitbreiding van het aanbod. Ook de inzet van veel tijdelijke krachten kan de risico’s op de werkvloer beïnvloeden.