Onveilig gedrag werknemers groot risico

25 november 2016 | Door redactie

Onveilig gedrag van werknemers vergroot de risico’s van fouten en ongevallen op de werkvloer. Daarom moeten werknemers elkaar aanspreken op onveilig en ongezond gedrag. Maar hoe doe je dat? Het ministerie van SZW geeft training.

Het is een bekend knelpunt bij het uitvoeren van het arbobeleid: werknemers vinden het moeilijk om elkaar aan te spreken op ongezond of onveilig gedrag. Of er is onvoldoende aandacht bij het management voor veiligheid op de werkvloer. Daardoor neemt het risico van arbeidsongevallen toe. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid organiseert op 30 november 2016 van 13.00 tot 17.00 uur een Werkplaats Cultuur & Gedrag in het kader van het programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken. In deze workshop bespreken deelnemers aan de hand van zelf ingebrachte praktijkvoorbeelden hoe werknemers elkaar kunnen aanspreken op onveilig gedrag op de werkvloer.

OR instemmingsrecht op arbobeleid

Ook voor OR- leden kan het moeilijk zijn onveilig gedrag bespreekbaar te maken. Vooral als er onvoldoende draagvlak is bij de mensen van de werkvloer of juist bij de bestuurder. De kunst is dan hen actief te betrekken bij het creëren van een gezonde en veilige werkplek. Let op:de OR heeft instemmingsrecht op het arbobeleid en zet onveilig gedrag van werknemers en leidinggevenden op de agenda.

Aanmelden voor de bijeenkomst kan online. Het ministerie van SZW presenteert ook een tool waarmee organisaties inzicht krijgen in de maatregelen die nodig zijn om veilig en gezond te werken.