Bezwaar tegen verrekenen studiekosten te laat

23 juni 2014 | Door redactie

Heeft u tijdens de onderhandelingen over de afwikkeling van een dienstverband aangegeven dat u studiekosten zult verrekenen op de eindafrekening, dan moet de werknemer daar op dat moment bezwaar tegen maken als hij vindt dat hij de studiekosten niet hoeft terug te betalen. Doet hij dit niet, dan kan hij zich later niet zomaar verzetten tegen het verrekenen van studiekosten.

Onlangs was er een rechtszaak waarin een werknemer bezwaar maakte tegen het verrekenen van studiekosten en studieverlof door zijn werkgever. De werkgever had de opleidingskosten van de werknemer betaald. De arbeidsrelatie was echter verstoord geraakt nadat de werknemer dagenlang niet op het werk was verschenen. De werkgever diende een ontbindingsverzoek in. De kantonrechter adviseerde de partijen om te onderhandelen over de afwikkeling van het dienstverband.

Geen voorbehoud over studiekosten

Tijdens die onderhandelingen liet de werkgever weten dat het feit dat de werknemer niet was komen opdagen op het werk, betekende dat de studiekosten zouden worden verhaald. De werknemer had daar niet op gereageerd of in ieder geval geen voorbehoud gemaakt. Toen de zaak alsnog voor de rechter kwam, deed de werknemer het voorkomen alsof de werkgever de studiekosten zonder overleg en eigenhandig had verrekend op de eindafrekening.

Studiekosten terecht verhaald via eindafrekening

De rechter oordeelde dat de studiekosten terecht op de eindafrekening in mindering waren gebracht. Dat de werknemer tijdens de rechtszaak had verzwegen dat het terugbetalen van de studiekosten was besproken, speelde daarbij een grote rol. Ook het studieverlof mocht de werkgever verhalen. Hoewel hij een foutje had gemaakt door studieverlof toe te kennen (terwijl de studieovereenkomst geen recht op studieverlof gaf), mocht de werkgever dit van de rechter rechtzetten via de eindafrekening.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 17 juni 2013, ECLI (verkort): 4540

Bijlagen bij dit bericht