Tips om van thuis werken een succes te maken

4 maart 2016 | Door redactie

Of werknemers op een thuiswerkplek net zo goed presteren als op de werkplek in de organisatie, is voor managers altijd de grote vraag. Deels blijft dat een kwestie van goed vertrouwen. Leidinggevenden kunnen zelf echter ook het nodige doen om van thuiswerken een succes te maken.

Werken buiten het zicht van de manager ­– zoals bij Het Nieuwe Werken of thuiswerken het geval is – bezorgt menig leidinggevende hoofdbrekens. De vraagt rijst dan al snel of werknemers wel goed functioneren en vooral of ze voldoende presteren. Uit onderzoek van Manutan blijken er thuis heel wat factoren te zijn die de productiviteit negatief beïnvloeden. Denk aan afleiding door huishoudelijke klussen, kinderen en partner of een ergonomisch slecht ingerichte werkplek.

Praktische tips voor thuis werken

Leidinggevenden moeten thuiswerken (tools) nu echter niet meteen helemaal afschrijven. Met enkele praktische tips, kunnen ze er toch een succes van maken en werknemers de mogelijkheid blijven bieden om werk en privé in balans te houden:

  • Adviseer werknemers om (als dat kan) thuis een aparte ruimte als werkplek in te richten zodat de afleiding beperkt is.
  • Kom werknemers zo veel mogelijk tegemoet bij de inrichting van een ergonomisch ingerichte werkplek. Op de korte termijn is het misschien een flinke investering maar verminderde productiviteit of (langdurig) ziekteverzuim als gevolg van een ongezonde werkhouding is op de lange termijn veel duurder.
  • Maak duidelijke afspraken over de werktijden en bereikbaarheid op de thuiswerkdagen. Dit voorkomt niet alleen misverstanden maar biedt werknemers ook structuur en een vaste indeling tijdens een thuiswerkdag.
  • Faciliteer werknemers in de benodigdheden om thuis te kunnen werken, voorzie ze bijvoorbeeld van een goed werkende laptop die ook toegang tot het netwerk, e-mail en de nodige programma’s biedt en installeer eventueel een programma zoals Skype zodat werknemers bereikbaar zijn.  
  • Geef werknemers de tip om taken die relatief weinig tijd kosten te bewaren voor de thuiswerkdag; tussentijdse afleiding is dan niet zo’n bezwaar. Zo is het opschonen van de e-mailbox vaak een reeks van korte en afgebakende klussen. Taken die overleg vereisen of die om een langdurige concentratie vragen, kunnen werknemers beter op kantoor uitvoeren.
  • Leg de nadruk op de kwaliteit van het werk en het tijdig realiseren van de gestelde doelen of gemaakte afspraken. Dat een werknemer tussendoor ook een wasje draait of stofzuigt, hoeft goed functioneren en presteren niet in de weg te staan. Bovendien raken werknemers op kantoor ook wel eens afgeleid en draagt een kleine werkonderbreking bij aan een goed concentratievermogen.