OR van VodafoneZiggo ondersteunt thuiswerken als norm

De ondernemingsraad (OR) van telecombedrijf VodafoneZiggo heeft ingestemd met een nieuwe thuiswerkregeling. Ook als de coronacrisis voorbij is mogen werknemers de helft van de week thuiswerken. Structureel thuiswerken is vrijwillig en geldt voor alle kantoormedewerkers.

28 oktober 2020 | Door redactie

Volgens de nieuwe regeling mogen alle 7.500 kantoormedewerkers van VodafoneZiggo ook na de coronacrisis twee tot drie dagen in de week thuiswerken. VodafoneZiggo stelt een beeldscherm, toetsenbord en laptopstandaard beschikbaar. Daarnaast krijgen de thuiswerkers een eenmalig belastingvoordeel op de aanschaf van kantoormeubelen. Het telecombedrijf benadrukt dat structureel thuiswerken niet verplicht wordt. De organisatie maakt op dit moment afspraken met werknemers die van de regeling gebruik willen maken.

Organisaties hebben een goede thuiswerkregeling nodig

Ook andere organisaties werken samen met hun ondernemingsraad (OR) aan regelingen voor een permanente vorm van thuiswerken na de coronacrisis. Het gaat daarbij vooral over een combinatie van werken op kantoor en vanuit huis. Het is zaak dat organisaties in overleg met de OR een goede thuiswerkregeling opstellen (toolbox). Hierin moeten duidelijke afspraken staan over het werken op afstand, bijvoorbeeld aan de bereikbaarheid van werknemers of welke kosten voor rekening van de werkgever komen en welke de werknemer zelf betaalt.

Eerst peilen waar achterban behoefte aan heeft

De OR doet er goed aan om eerst bij de achterban te peilen of er behoefte is aan een thuiswerkregeling en welke zaken zij daarin belangrijk vinden, bijvoorbeeld via een werknemers-enquête (tool). Willen zij graag een thuiswerkvergoeding, extra ondersteuning of bijvoorbeeld een verruiming van de werktijden? De OR kan deze zaken meenemen in het overleg met de bestuurder over de thuiswerkregeling. De OR kan aangeven onder welke voorwaarden de raad zal instemmen (artikel 27, lid 1d van de Wet op de ondernemingsraden) met de nieuwe regeling.