Vaders krijgen vijf dagen betaald kraamverlof

9 september 2016 | Door redactie

Werknemers die met hun partner een kind krijgen, hebben vanaf 2019 recht op vijf dagen betaald kraamverlof. Momenteel is het betaalde kraamverlof beperkt tot twee werkdagen.

Vorig jaar bleek uit de plannen voor Prinsjesdag dat het kabinet het betaalde kraamverlof per 2017 wilde verruimen. Het blijkt echter niet haalbaar te zijn om de verlofrechten volgend jaar al aan te passen. UWV – de instantie waar het verlof kan worden aangevraagd – moet nog de nodige voorbereidingen treffen om de nieuwe regeling te kunnen uitvoeren. Vanaf 1 januari 2019 moet een werknemer het uitgebreide betaalde kraamverlof kunnen opnemen. Tot die tijd geldt dat een werknemer na de geboorte van zijn kind recht heeft op twee dagen betaald verlof. Daarnaast mag hij drie dagen (onbetaald) ouderschapsverlof opnemen.

Kraamverlof belangrijk voor betrokkenheid bij opvoeding

Het wetsvoorstel dat het kraamverlof (tool) – ook wel bekend als vaderschapsverlof – moet wijzigen, is goedgekeurd door de ministerraad en gaat nu voor advies langs de Raad van State. De wettekst wordt openbaar gemaakt op het moment dat minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het indient bij de Tweede Kamer.
Omdat nu het kraamverlof niet volledig wordt betaald, nemen niet alle werknemers het volledig op. Onderzoek wijst echter uit dat het verlof belangrijk is voor de (toekomstige) betrokkenheid bij de opvoeding van het kind. Daarom wil minister Asscher de verlofregeling wijzigen.