Voorstel voor zes weken betaald ouderschapsverlof

16 februari 2018 | Door redactie

De Sociaal-Economische Raad (SER) pleit voor enkele aanpassingen in de verlofregelingen die relevant zijn na de geboorte van een kind. Zo moet het ouderschapsverlof zes weken betaald worden.

Het kabinet kondigde in het regeerakkoord aan het huidige kraamverlof flink te willen uitbreiden. De SER stelt nu in een advies aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat er nog meer stappen nodig zijn om te komen tot een ‘optimaal design van verlofregelingen’ in het eerste jaar na de geboorte van een kind. Het gaat om een vereenvoudiging van de verlofregels, andere financiering en wettelijke betaling van het ouderschapsverlof. De SER raadt de minister aan het advies te betrekken bij de uitwerking van zijn wetsvoorstel (update: dit wetsvoorstel is inmiddels openbaar gemaakt op internetconsultatie.nl).

Samenvoeging van kraamverlof en ouderschapsverlof

Volgens de SER is er een omvangrijke groep die wel behoefte heeft aan verlof, maar er geen gebruik van maakt. Ook nemen vrouwen vaker verlof op dan mannen. Voor onder andere de ontwikkeling van het kind en de arbeidsparticipatie van vrouwen zou het goed zijn als de verlofregelingen worden gewijzigd. De SER doet de volgende concrete voorstellen voor vereenvoudiging en financiering:

  • Integreer het (aanvullende) kraamverlof in het ouderschapsverlof. In de nieuwe regeling blijft het ouderschapsverlof 26 maal de arbeidsduur per week. Maximaal zes weken van het verlof krijgt de werknemer betaald (al wordt dit later mogelijk nog verlengd door nieuwe Europese verplichtingen). Een precieze hoogte van de betaling geeft de SER niet. Een voorwaarde voor betaling kan zijn dat beide ouders het verlof binnen een periode na de geboorte opnemen.
  • Betaal het ouderschapsverlof vanuit algemene middelen. Dat sluit aan bij het huidige voorstel van het kabinet om het aanvullende kraamverlof te betalen via UWV.